Latest | มาใหม่ล่าสุด

73 ประโยคใช้บ่อย

  • 13 พ.ค. 2563
  • 1,314 อ่าน

Tip & Trick

10 วิธีฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองให้เก่งขึ้นเร็วที่สุด

  • 31 มี.ค. 2563
  • 911 อ่าน

15 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา ที่ใช้กันบ่อย พร้อมประโยคตัวอย่าง

  • 31 มี.ค. 2563
  • 1,156 อ่าน

เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ

  • 3 ก.พ. 2562
  • 3,292 อ่าน

พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ

  • 6 ม.ค. 2562
  • 3,463 อ่าน

Vocabulary | คำศัพท์