ภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว

  • admin
  • 14 พ.ค. 2566
  • 1,476
Advertisement

ภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว


รวมภาษาอังกฤษที่ห้ามแปลตรงตัว


I feel blue - ฉันรู็สึกเศร้า
I feel you - ฉันเข้าใจเธอนะ
I'm all ears. - ฉันพร้อมรับฟังนะ
Help yourself - บริการตัวเองได้เลย
I can't stand it. - ฉันทนไม่ไหว
All set! - พร้อมแล้ว
Keep in touch. - ติดต่อกันนะ
Hang in there. - อย่ายอมแพ้ สู้ ๆ

get away - ปลีกตัวออกมา
come clean - สารภาพ
get over - ยอมรับความจริง
get along with - เข้ากันได้
take place - เกิดขึ้น, แทนที่
make up one's mind - ตัดสินใจ
try out - ทดลอง
need a hand - ช่วยเหลือ
work out - ออกกำลังกาย
stick up for - ยืนหยัด, สนับสนุน
take off - ถอดออก, บินขึ้น (เครื่องบิน)
wear off - สึกหรอ, ค่อย ๆ หายไป
drop the subject - เปลี่ยนเรื่องเถอะ, เลิกพูดเถอะ
pull someone's leg - ล้อ/แกล้งใครบางคน
think something over - พิจารณาอย่างรอบคอบ
stand for - ย่อมาจาก

run into someone - เจอโดยบังเอิญ
pass something up - พลาดโอกาส
be a chicken - ขี้ขลาด
feel someone - เข้าใจความรู้สึกของใครสักคน
get back at someone - แก้แค้น
run out of - หมด, ขาดแคลน
look up to - แหงนหน้ามอง, ยกย่อง
give up to - อุทิศให้กับ

hold back - ยับยั้ง, เก็บเป็นความลับ
pass out - แจกจ่าย, สอบผ่าน
give something up - หยุดทำ
pull over - จอดรถข้างทาง
make a toast - ดื่มอวยพร, ดื่มฉลอง
put yourself in someone's shoes - เอาใจเขามาใส่ใจเรา
go with something - เห็นด้วยกับบางอย่าง
let something slide - ละทิ้งหน้าที่, ไม่ใส่ใจ

put up with - อดทนกับ
take a rain check - ขอเป็นครั้งหน้านะ
come down with something - ป่วย, แสดงอาการป่วย
give something away - แจกของ, เผยความลับ
go over - ทบทวน
get on - ขี่ (ม้า), ขึ้นรถ
show up - ปรากฏตัว
cut in - ขัดจังหวะ, แทรกเข้ามา

break in - บุกเข้าไป, งัดแงะ
catch up - ติดต่อ
look forward to - ตั้งตารอ
keep one's word - รักษาคำพูด, ทำตามที่ได้พูด
run across - พบโดยบังเอิญ
ask somebody out - ชวนใครบางคนไปเดต
hit on - จีบ
pass away - ตาย, เสียชีวิต
break up - เลิกกัน
call something off - ยกเลิก
give it a go. - ลองดู
How come? - เพราะอะไร
Go for it - ลุยเลย, ลองดู


ข้อมูลจาก pasa24.com