คำย่อในภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 28 ก.พ. 2559
  • 91,307
Advertisement

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หนูๆ บางครั้งที่อ่านประโยคภาษาอังกฤษไม่ว่าจะบนอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนก็จะมีคำย่อ เช่น we'll, who's ถ้าคนที่ไม่รู้ก็ งง สิครับ หรือบางคนไม่เคยเรียน หรืออาจจะเคยเรียนแต่มันคำที่ไม่เคยเจอ มีนแน่ครับ ลำพังเขียนเต็มบางคำก็แปลไม่ได้ก็มี ในบทนี้ เรามาดูกันว่า ภาษาอังกฤษมีคำย่ออะไรบ้าง นะครับ คำย่อในภาษาอังกฤษ เขาใช้คำว่า contraction ซึ่งก็แปลว่า การหด, การจำกัด, ย่อ


คำย่อในภาษาอังกฤษ

ลำดับ คำย่อ คำเต็ม
1 ain't
amn't (rare)
am not [1][2]
2 aren't are not [3]
3 can't can not
4 could've could have
5 couldn't could not
6 couldn't've could not have
7 didn't did not
8 doesn't does not
9 don't do not[4]
10 gonna going to
11 hadn't had not
12 hadn't've had not have
13 hasn't has not
14 haven't have not
15 he'd he had / he would
16 he'd've he would have
17 he'll he shall / he will
18 he's he has / he is
19 he'sn't he has not / he is not
20 how'd how did / how would
21 how'll how will
22 how's how has / how is / how does
23 I'd I had / I would
24 I'd've I would have
25 I'll I shall / I will
26 I'm I am
27 I've I have
28 I'ven't I have not
29 isn't is not
30 it'd it had / it would
31 it'd've it would have
32 it'll it shall / it will
33 it's it has / it is
34 it'sn't it has not / it is not
35 let's let us
36 ma'am madam
37 mightn't might not
38 mightn't've might not have
39 might've might have
40 mustn't must not
41 must've must have
42 needn't need not
43 not've not have
44 o'clock of the clock
45 ol' old
46 oughtn't ought not
47 shan't shall not
48 she'd she had / she would
49 she'd've she would have
50 she'll she shall / she will
51 she's she has / she is
52 she'sn't she has not / she is not
53 should've should have
54 shouldn't should not
55 shouldn't've should not have
56 somebody'd somebody had / somebody would
57 somebody'd've somebody would have
58 somebody'dn't've somebody would not have
59 somebody'll somebody shall / somebody will
60 somebody's somebody has / somebody is
61 someone'd someone had / someone would
62 someone'd've someone would have
63 someone'll someone shall / someone will
64 someone's someone has / someone is
65 something'd something had / something would
66 something'd've something would have
67 something'll something shall / something will
68 something's something has / something is
69 that'll that will
70 that's that has / that is
71 there'd there had / there would
72 there'd've there would have
73 there're there are
74 there's there has / there is
75 they'd they had / they would
76 they'dn't they would not
77 they'dn't've they would not have
78 they'd've they would have
79 they'd'ven't they would have not
80 they'll they shall / they will
81 they'lln"t"ve they will not have
82 they'll'ven't they will have not
83 they're they are
84 they've they have
85 they'ven't they have not
86 'tis it is
87 'twas it was
88 wanna want to
89 wasn't was not
90 we'd we had / we would
91 we'd've we would have
92 we'dn't've we would not have
93 we'll we will
94 we'lln't've we will not have
95 we're we are
96 we've we have
97 weren't were not
98 what'll what shall / what will
99 what're what are
100 what's what has / what is / what does
101 what've what have
102 when's when has / when is
103 where'd where did
104 where's where has / where is / where does
105 where've where have
106 who'd who would / who had
107 who'd've who would have
108 who'll who shall / who will
109 who're who are[citation needed]
110 who's who has / who is
111 who've who have
112 why'll why will
113 why're why are
114 why's why has / why is
115 won't will not
116 won't've will not have
117 would've would have
118 wouldn't would not
119 wouldn't've would not have
120 y'all you all
121 y'all'd've you all would have
122 y'all'dn't've you all would not have
123 y'all'll you all will
124 y'all"lln't you all will not
125 y'all'll've you all will have
126 y'all'll'ven't you all will have not
127 you'd you had / you would
128 you'd've you would have
129 you'll you shall / you will
130 you're you are
131 you'ren't you are not
132 you've you have
133 you'ven't you have notข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org