กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด M-O

  • admin
  • 6 ก.พ. 2559
  • 9,593
Advertisement

present past future คำแปล
make
เมค
made
เมด
made
เมด
ทำ
mean
มีน
meant
เมนท์
meant
เมนท์
หมายถึง
meet
มีท
met
เมท
met
เมท
พบ, เจอ
mistake
มีสเทค
mistook
มิสทูค
mistaken
มิสเทคเคน
ทำผิด
misteach
มิสทีช
mistaught
มีสทอร์จ
mistaught
มิสทอจ์ท
สอนผิด
mistell
มิสเทล
mistold
มิสโทลด์
mistold
มิสโทลด์
บอกผิด
misthink
มิสธิงค์
misthought
มิสธอท
misthought
มิสธอท
คิดผิด
misunderstand
มิสอันเอร์-สะแทนด์
misunderstood
มิสอันเดอร์สทูด
misunderstood
มิสอันเดอร์สทูด
เข้าใจผิด
miswear
มิสแวร์
miswore
มิสวอร์
misworn
มิสวอร์น
สวม (เสื้อผ้า) ไม่เข้ากัน
miswrite
มิสไรท์
miswrote
มิสโรท์
miswritten
มิสริททึน
เขียนผิด
mow
โมว
mowed
โมวด์
mowed / mown
โมวด์ / โมน
ตัดหญ้า, ดายหญ้า
offset
ออฟเซท
offset
ออฟเซท
offset
ออฟเซท
ชดเชย, ตอบแทน
outbid
เอาท์บิด
outbid
เอาท์บิด
outbid
เอาท์บิด
เสนอราคาที่สูงกว่า
outbreed
เอาท์บรีด
outbred
เอาท์บรีด
outbred
เอาท์เบรด
ขยายพันธุ์มากกว่าปกติ
overstride
โอเวอร์สไทรด์
overstrode
โอเวอร์สโทรด์
overstridden
โอเวอร์สทริดดึน
โรยหรือโปรยในปริมาณมากกิน
overstrike
โอเวอร์สไทรก์
overstruck
โอเวอร์สทรัค
overstruck
โอเวอร์สทรัค
ตี, ประท้วง, โจมตีนานเกินไปฃ
overtake
โอเวอร์เทค
overtook
โอเวอร์ทูค
overtaken
โอเวอร์เทคคึน
ตามทัน
overthink
โอนเวอร์ธิงค์
overthought
โอเวอร์ธอท
overthought
โอเวอร์ธอท
คิดมากเกินไป
overthrow
โอเวรอืโธรว์
overthrew
โอเวอร์ธรูว
overthrown
โอเวอร์วอร์น
สวมใส่ (เสื้อผ้า) มากเกินไป
overwrite
โอเวอร์ไรท์
overwrote
โอเวอร์โรด
overwitten
โอเวอร์ริททึน
เขียนทับ