กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด J-L

6 ก.พ. 2559 เวลา 21:41 | อ่าน 5,138
Advertisement

present past future คำแปล
keep
คีพ
kept
เคพท์
kept
เคพท์
เก็บรักษา
kneel
นีล
knelt
เนลท์
knelt
เนลท์
คุกเข่า
know
โนว
knew
นูว
know
โนน
รู้
lade
เลด
laded
เลดดิด
laden / laded
เลดดึน / เลดดิด
บรรทุก, แบก, รับภาระ
landslide
แลนด์สไลด์
landslid
แลนด์สลิด
landslid
แลนด์สลิด
ถล่มลงมา, พังทลายลงมา
lay
เล
laid
เลด
laid
เลด
วาง
lead
ลีด
led
เลด
led
เลด
นำ, นำทาง
Advertisement
lean
ลีน
leant / leaned
เลนท์ / ลีนด์
leant / leaned
เลนท์ / ลีนด์
โอนเอียง (ความรู้สึก, ความคิด, การกระทำ)
leap
ลีพ
lept
เลพท์
lept
เลพท์
กระโดดโหยง
learn
เลิร์น
learned, learnt
เลิร์นด / เสิร์นท
learrned, learnt
เลิร์น / เลิร์นท
เรียนรู้
leave
ลีฟว์
left
เลพท์
left
เลฟท์
ละทิ้ง, จาก
lend
เลนด์
lent
เลนท์
lent
เลนท์
ให้ยืม
let
เลท
let
เลท
let
เลท
ยอม, ยอมให้
lie
ไลย์
lay
เลย์
lain
เลน
นอน
light
ไลท์
lit
ลิท
lit
ลิท
จุดไฟ
lip - read
ลิพ - รีด
lip - read
ลิพ - รีด
lip - read
ลิพ - รีด
อ่านปาก
lose
ลูส
lost
ลอสท์
lost
ลอสท์
ทำหาย

Advertisement

5,138 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม