กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด G-I

  • admin
  • 4 ก.พ. 2559
  • 9,085
Advertisement

present past future คำแปล
gainsay
เกนเซย์
gainsaid
เกนเซด
gainsaid
เกนเซด
คัดค้าน, ปฏิเสธ
get
เกท
got
กอท
got
กอท
เอา
gild
ไกลด์
gilded / gilt
ไกลด์ดิด
gilded / gilt
ไกลดดิด / กลิท
เคลือบ, ชุบทอง
gird
กริด
girt
เกิร์ท
girt
เกิร์ท
คาดเข็มขัด
give
กิฟว์
gave
เกฟว์
given
กิฟเวิน
ให้
go
โก
went
เวนท์
gone
กอน
ไป
grind
กรินด์
ground
กราวด์
ground
กราวนด์
บด, โม่
grow
โกรว์
grew
กรูล
grown
โกรวน์
ขึ้น, งอกงาม
hagride
แฮกไรด์
hagrode
แฮกโรด
hagriddeen
แฮกรดเดน
ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ
hamstring
แฮมสทิรงก์
hamstrung
แฮมสทรังก์
hamsrtung
แฮมสทรังก์
ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา, ทำให้ไร้กำลัง
hand - feed
แฮน - ฟีด
hand - fed
แฮนด์ - เฟด
hand - fed
แฮนด์ - เฟด
ป้อน (อาหาร)
handwrite
แฮนด์ไรท์
handwrote
แฮนด์ไรท
handritten
แฮนท์ริทเทน
เขียนด้วยมือ
hang
แฮง
hung
ฮัง
hung
ฮัง
แขวน
have
แฮฟว์
had
แฮด
had
แฮด
มี
hear
เฮียร์
heard
เฮิร์ด
heard
เฮิร์ด
ได้ยิน
heave
ฮีฟว์
heaved / hove
เฮฟวด์ / โฮฟว์
heaved / hove
เฮฟวด์ / โฮฟว์
ดึง, ลาก
hew
ฮิว
hewed
ฮิวด์
hewn
ฮูน
ตัด, ถาก
hide
ไฮด์
hid
ฮิด
hidden
ฮิดดึน
หลบ, ซ่อน
hit
ฮิท
hit
ฮิท
hit
ฮิท
ต่อย, ตี
hold
โฮลด์
held
เฮลด์
held
เฮลด์
จับ, ยึดถือ
hurt
เฮิร์ท
hurt
เฮิร์ท
hurt
เฮิร์ท
ทำร้าย
inbreed
อินบรีด
inbred
อินเบรด
inbred
อินเบรค
ผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก
inlay
อินเลย์
inlaid
อินเลด
inlaid
อินเลด
แกะ, สลัก, จารึก, ฝั่ง, เลี่ยม
input
อินพุท
input / inputted
อินพุท / อินพุททิด
input / inputted
อินพุท / อินพุทิด
ป้อนข้อมูล, รับเข้า, นำเข้า
inset
อินเซท
inset
อินเซท
inset
อินเซท
สอดไว้, แทรกไว้, ใส่ไว้