กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด D-F

  • admin
  • 4 ก.พ. 2559
  • 8,164
Advertisement

present past future คำแปล
dare
แดร์
dared / durst
แดรด์ / เดิร์สท
dared / durst
แดรด์ / เดิร์สท
กล้า, ท้ายทาย
daydream
เดย์ดรีม
daydteamed / daydreamt
เดย์ดรีมท์
daydteamed / daydreamt
เดย์ดรีมท์
ฝันกลางวัน
deal
ดีล
dealt
เดลท์
dealt
เดลท์
จัดการ
dig
ดิก
dug
ดัก
dug
ดัก
ขุด
dight
ไดท์
dighted / dight
ไดทิด / ไดท์
dighted / dight
ไดทิด / ไดท์
(คำโบราณ) ประดับ, แต่ง
disprove
ดิสพรูฟว์
disproved
ดิสพรูฟด์
disproved / disproven
ดิสพรูฟท์ / ดิสพรูฟเวิน
พิสูจน์หักล้าง
dive
ไดฟ์
dived / dove
ไดฟด์ / โดฟ
dived
ไดฟด์
กระโดดน้ำ
do
ดู
did
ดิด
done
ดัน
ทำ
draw
ดรอว์
drew
ดรูว
drawn
ดรอว์น
ถอน, ลาก, วาด
dream
ดรีม
dreamt
ดรีมท์
dreamt
ดรีมท์
ฝัน
drink
ไดรฟ์
drank
แดรงค์
drunk
ดรังค์
ดื่ม
drive
ไดรฟ์
drove
โดรฟ
driven
ดริฟเวิน
ขับ, ไล่
dwell
ดเวล
dwelt / dwelled
ดเวลท์
dwelt / dwelled
ดเวลท์
พักพิง, อาศัย
eat
อีท
ate
เอท
eaten
อีทเทน
กิน
enwind
เอนไวด์
enwound
เอนวูนด์
enwound
เอนวูนด์
ม้วน, ขด, พัน
fall
ฟอลล์
fell
เฟลล์
fallen
ฟอลเลน
ล้ม
feed
ฟีด
fed
เฟด
fed
เฟด
ให้อาหาร
feel
ฟีล
felt
เฟลท์
felt
เฟลท์
รู้สึก
fight
ไฟท์
fought
ฟอจ์ท
fought
ฟอจ์ท
ต่อสู้
find
ไฟน์ด
found
ฟาวนด์
found
ฟาวนด์
พบ, เจอ
fit
ฟิท
fit
ฟิต
fit
ฟิต
พอเหมาะ
flee
ฟลี
fled
เฟลด
fled
เฟลด
หนีเอาตัวรอด
fling
ฟลิง
flung
ฟลัง
flung
ฟลัง
ขว้าง, ทุ่ม
fly
ฟลาย
flew
โฟลว / ฟลูว
flown
โฟลว์น
บิน
forbear
ฟอร์แบร์
forbore
ฟอร์บอร์
forbore
ฟอร์บอร์
อดทน, ข่มใจ
forbid
ฟอร์บิด
forbade
ฟอร์เบด
forbidden
ฟอร์บิดเดิน
ห้าม
fordo
ฟอร์ดู
fordid
ฟอร์ดิน
fordone
ฟอร์ดัน
ทำลาย, ยกเลิก
forecast
ฟอร์แคสท์
forecast
ฟอร์แคสท์
forecast
ฟอร์แคสท์
ทำนาย
forego (forgo)
ฟอร์โก
forewent
ฟอร์เวนท์
foregone
ฟอร์กอน
ยอม, ไม่เอา
foreknow
ฟอร์โนว์
foreknew
ฟอร์นิว
foreknown
ฟอร์โนน
รู้ล่วงหน้า
forerun
ฟอร์รัน
foreran
ฟอร์แรน
forerun
ฟอร์รัน
วิ่งนำไปก่อน
foresee
ฟอร์ซี
foresaw
ฟอร์ซอว์
foreseen
ฟอร์ซีน
รู้ล่วงหน้า, หยั่งรู้
foreshow
ฟอร์โชว์
foreshowed
ฟอร์โชนด์
foreshown / foreshowed
ฟอร์โชน / ฟอร์โชนด์
แสดงให้เห็นล่วงหน้า
forespeak
ฟอร์สพีค
forespoke
ฟอร์สโพค
forespoken
ฟอร์สโพคเคิน
พูดนำไปก่อน
foretell
ฟอร์เทล
foretold
ฟอร์โทลด์
foretold
ฟอร์โทลด์
บอกก่อน
forget
ฟอร์เกท
forgot
ฟอร์กอท
forgotten
ฟอร์กอทเทิน
ลืม
forgive
ฟอร์กิฟว์
forgave
ฟอร์เกฟว์
forgiven
ฟอร์กิฟเวิน
ยกโทษให้
forsake
ฟอร์เซค
forsook
ฟอร์ซุค
forsaken
ฟอร์เซคเคิน
ละทิ้ง
forswear
ฟอร์สเวร์
forswore
ฟอร์สวอร์
forsworn
ฟอร์สวอร์น
สาบาน
fraught
ฟอรจ์ท
fraught
ฟรอรจ์ท
fraught
ฟรอจท
เต็มไปด้วย
freeze
ฟรีซ
forze
โฟรซ
frozen
ฟรอซเซน
เย็นเป็นน้ำแข็ง
frostbite
ฟรอสท์ไบท์
frostbit
ฟรอสท์บิท
frostbitten
ฟรอสท์บิทเทิน
(ทำให้) เนื้อเยื่อตาย หรือได้รับอันตราย เนื่องจากความเย็นจัด