กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)

  • admin
  • 4 ก.พ. 2559
  • 53,802
Advertisement

กริยารูปไม่ปกติหรือกริยารูปพิเศษ Irregular verb คือ กริยาที่เปลี่ยนรูปไม่เป็นตามกฎเกณฑ์ เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สอง (Past Tense) ช่องที่สาม (Past Participle) จะมีรูปทั้งที่เหมอนกันและรูปที่แตกต่างกัน

กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb)

กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎที่สำคัญ
1. กริยา Be รูปกริยาจะเปลี่ยนไปตามประธาน คือ

I - was

You - were

He / She / It - was

We - were

They - were

2. กริยา Have กริยาในรูปอดีด คือ had

3. กริยา Do กริยาในรูปอดีด คือ did


กริยาอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฏ
1. กริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป เช่น hit - hit, cut - cut, put - put

2. กริยาที่เปลี่ยนรูปสระ เช่น drink - drank, sing - sang, sit - sat

3. กริยาที่เปลี่ยนรูปโดยสิ้นเชิง เช่น bear - bore, catch - caught, fly - flew


present past future คำแปล
(be) is, am, are
(บี) อีส, แอม, อาร์
was, were
วอส, เวอร์
been
บีน
เป็น, อยู่, คือ
abide
อะไบด์
abided / abode
อะไบดิด / อะโบด
abided พัก, อาศัย, รอคอย
alight
อะไลท์
alighted / alit
อะไลทิด / อะลิท
alighted / alit
อะไลทิด / อะลิท
ลง (จากพาหนะ)
arise
อะไรส์
arose
อะโรส
arisen
อะริสซึน
เกิดขึ้น
awake
อะเวค
awakened / awoke
อะเวคเคินด์ / อะโวค
awakened / awoken
อะเวคเคินด์ / อะโคเคิน
ปลุก, ทำให้ รู้สึกตัว, ทำให้ตื่น
bear
แบร์
bore
บอร์
born
บอร์น
ถือ, จับ
beat
บีท
beat
บีท
beaten
บีททึน
ตี
become became
บีเคม
become
บีคัม
กลับกลาย
break
เบรก
broke
โบรค
broken
โบรคเคน
แตก, ทำลาย
breed
บรีด
bred
เบรด
bred
เบรด
อบรม, เพาะพันธุ์
bring
บริง
brought
บรอจ์ท
brought
บรอร์จ
นำมา
broadcast
บอรดแคสท์
broadcast / broadcasted
บรอดแคสท์ / บรอดแคสทิด
broadcast / broadcasted
บรอดแคสท์ / บรอดแคสทิด
หว่าน (พืช), กระจาย, แพร่
browbeat
โบรวบีท
browbeat
โบรวบีท
browbeaten / browbeat
โบรบีทเทน / โบรบีท
ขู่ตะคอก
build
บิลด์
built
บิลท์
built
บิลท์
สร้าง
burn
เบิร์น
burnt
เบิร์นท
burnt
เบิร์นท
เผา, ทำให้ไหม้
burst
เบิร์สท
burst
เบิร์สท
burst
เบริ์สท
ระเบิด
bust
บัสท์
busted / bust
บัสทิด / บัสท์
busted / bust
บัสทิด / บัสท์
ทำให้แตกออก
buy
บาย
bought
บอจ์ท
bought
บอจ์ท
ซื้อ
cast
แคสท์ / คาสท์
cast
แคสท์ / คาสท์
cast
แคสท์ / คาสท์
เหวี่ยง
catch
แคทซ์
caught
คอฟท์
caught
คอฟท์
จับ
chide
ไซด์
chid
ชิด
chidden
ชิดดึน
ดุ, ตะเพิด
choose
ชูส
choose
โชส
chosen
โชสซึน
เลือก
clap
แคลพ
clove
โคลฟว์
cloven
โคลฟวึน
ผ่าออกทำให้แตก
cling
คลิง
clung
คลัง
clung
คลัง
เกาะ, ติด
clothe
โคลธ
clothed / clad
โคลธด์ / เคลด
clothed / clad
โคลธด์ / เคลด
แต่งตัว, ปกคลุมด้วย
come
คุม
came
เคม
come
คัม
มา
cost
คอสท์
cost
คอสท์
cost
คอสท์
มีค่า, มีราคา
creep
ครีพ
crept
เครพท์
crept
เครพท์
คืบคลาน
crossbreed
ครอสบีด
crossbred
ครอสเบรด
crossbred
ครอสเบรด
ผสมข้ามสายพันธุ์
cut
คัท
cut
คัท
cut
คัด
ตัด