หลักการเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ

4 ก.พ. 2559 เวลา 19:57 | อ่าน 7,707
Advertisement

การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ
พยัญชนะไทย พยัญชนะอังกฤษ
G หรือ K เช่น Good (กูด = ดี), sky (สกาย = ท้องฟ้า)
K หรือ KH เช่น kick (คิก = เตะ), Khukhan (ขุขันธ์ = อำเภอขุขันธ์)
ข ค ฆ K หรือ C เช่น cat (แคท = แมว)
NG หรือ NK เช่น long (ล๊อง = ยาว)
J หรือ NK เช่น july (จูลาย = เดือนกรกฎาคม)
CH เช่น china (ไชน่า = ประเทศจีน)
ช ฌ CH หรือ SH
S เช่น sony (โซนี่), p
Y เช่น year (เยีย = ปี)
Advertisement
ฎ ด D หรือ TH เช่น dog (ด๊อก = สุนัข), smith (สมิท = ช่างเหล็ก)
ท ฒ ธ ฐ ถ T หรือ TH เช่น townhome (ทาวน์โฮม), three (ทรี = สาม)
N เช่น number (นัมเบอร์ = จำนวน)
B เช่น banana (บานานา = กล้วย)
P เช่น program (โปรแกรม)
พ ภ P เช่น peak (พีค = จุดสูงสุด)
ฟ ฝ ผ F หรือ V เช่น finish (ฟินิช = สิ้นสุด), five (ฟิฟ = ห้า),
M เช่น many (เมนิ = จำนวนมาก)
Y เช่น sky (สกาย = ฟ้า)
R เช่น rule (รูล = กฏ)
L เช่น long (ล๊อง = ยาว)
W หรือ V เช่น women (วูเมน = ผู้หญิง), vol (โวล = ฉบับ)
ศ ษ ส S เช่น stand (สแตนท์ = ยืน)
H เช่น highlight (ไฮท์ไลท์ = สำคัญ)
O เช่น ocean (โอซีน = มหาสมุท)
H เช่น Hong gong (ฮองกง = ประเทศฮองกง)

Advertisement

7,707 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม