หลักการเทียบสระไทย กับ อังกฤษ

  • admin
  • 4 ก.พ. 2559
  • 7,303

หลักการเทียบสระไทยกับอังกฤษ

สระไทย สระอังกฤษ ผสมคำ
อะ อา a kantana = กานตานา
อิ i manit = มานิต
อี ee green = กรีน
อึ อื ue blue = บลู
อุ u july = จูลาย
อู oo boonkoon = บุญคุณ
เอะ เอ e when = เว๊น
แอะ แอ a, ae bank = แบงค์
    jaeng = แจง
โอะ โอ o go = โก
เอาะ ออ or more = มอ
อัวะ อัว au buakhaw = บัวขาว
เอียะ เอีย ia malasia = มาเลเซีย
เอือะ เอือ ue mueng = เมือง
อำ อัม um tummua = ตำมั่ว
ไอ ใอ อัย ai tai = ไทย
    somchai = สมชาย
เอา ao tao = เตา