ทิศรอบๆ ตัวเรามีกี่ทิศ ภาษาอังกฤษอ่านเขียนว่าอย่างไร ?

  • admin
  • 23 ม.ค. 2559
  • 8,662
Advertisement

Direction (ทิศ)

center เซนเทอะ ตรงกลาง
compass คัมเพิส เข็มทิศ
east อีสท ทิศตะวันออก
north นอธ ทิศเหนือ
south เซาธ ทิศใต้
west เวสท ทิศตะวันตก
northeast นอธอีสท ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northwest นอธเวสท ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
southeast เซาธอีสท ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast asia เซาธอีสท เอเชีย เอเชียอาคเนย์
southwest เซาธเวสท ทิศตะวันตกเฉียงใต้