หมวดคำศัพท์สถานภาพมีกี่ประเภทแล้วในภาษาอังกฤษอ่านเขียนยังไงบ้าง

  • admin
  • 23 ม.ค. 2559
  • 10,312
Advertisement

Status (สถานภาพ)

bachelor แบเชอะเลอะ ชายโสด
divorce ดิวอเซ ชายที่หย่ากับภรรยาแล้ว
divorcee ดิวอซี หญิงที่หย่ากับสามมีแล้ว
divorced ดิวอซท หย่าร้าง
fiance ฟีอานเซ คู่หมั้นชาย
fiancee ฟิอานซี คู่หมั้นหญิง
married แมริด แต่งงานแล้ว
single ซิงเกิล โสด
unmarried woman อันแมริด วูเมิน สาวโสด
widow วิโด แม่ม่าย หญิงม่าย
widower วิโดเออะ พ่อม่าย