คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดของใช้ส่วนตัว Personal Care Products

  • admin
  • 23 ม.ค. 2559
  • 46,055
Advertisement

Personal Care Products (ของใช้ส่วนตัว)

toothbrush ทูธบรัช แปรงสีฟัน
comb โคมบ หวี
hair brush แฮ บรัช แปรงหวีผม
razor เรเชอะ มีดโกน
razor blades เรเชอะ เบลดซ ใบมีดโกน
electric razor อีเลคทริค เรเซอะ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
electric shaver อีเลคทริค เซเวอะ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
shower cap เชาเออะ แคพ หมวกคลุมผมอาบน้ำ
nail file เนล ไฟล ตะไบเล็บ
emery board เอมมะรี บอด ตะไบเล็บกระดาษทราย
nail clipper เนล คลิพเพอะ กรรไกรตัดเล็บ
nail brush เนล บรัช แปรงขัดเล็บ
scissors ซิสเซอซ กรรไกร
tweezers ทวีเซอซ คีมถอนขน
bobby pins บอบบี พินซ กิ๊บดำติดผม
hair clips แฮ คลิพส กิ๊บติดผม
barrettes บะเรทส กิ๊บเสียบผมขนาดยาว
shampoo แชมพู ยาสระผม
comditioner/rinse คอนดิชเชินเนอะ/รินซ ครีมนวดผม
hairspray แฮสเพร น้ำยาสเปรย์ฉีดผม
toothpaste ทูธเพสท ยาสีฟัน
mouthwash เมาธวอช น้ำยาป้วนปาก
dental floss เดนเทิล ฟลอส ไหมขัดฟัน
shaving crème เชวิง เครม ครีมโกนหนวด
after shave lotion อาฟเทอะ เชฟว โลเชิน โลชั่นหลังโกนหนวด
deodorant ดีโอเดอะเรินท ยาดับกลิ่น
powder พาวเดอะ แป้ง
hand lotion แฮนด โลเชิน โลชั่นทามือ
perfume/cologne เพอฟูม/โคโลน น้ำหอม
shoe polish ชู พอลลิช ยาขัดรองเท้า
nail polish เนล พอลลิช ยาทาเล็บ
nail polish remover เนล พลอลิช รีมูฟว น้ำยาล้างเล็บ
makeup เมคอัพ เครื่องสำอาง
base/foundation เบส/เฟาเดเชิน ครีมรองพื้น
blush/rouge บลัช/รูจ ที่ปัดแก้ม
lipstick ลิพสทิค ลิปสติก
eye shadow อาย แชดโด ที่ทาตา
eye liner อาย ไชเนอะ ที่เขียนขอบตา
mascara แมสคาระ ที่ปัดขนตา