หมวดคำศัพท์ความสัมพันธ์ พ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ ย่า ตายาย หลาน ในภาษาอังกฤษเขียนและอ่านยังไง

  • admin
  • 23 ม.ค. 2559
  • 19,892
Advertisement

Relationships (ความสัมพันธ์)

adopted daughter อะดอพทิด ดอเทอะ ลูกเลี้ยง (ผู้หญิง)
adopted son อะดอพทิด ซัน ลูกเลี้ยง (ผู้ชาย)
ancestors แอนเซสเทอซ บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย
aunt อานท ป้า น้าผู้หญิง อาผู้หญิง
brother บราเธอะ พี่ชาย น้องชาย
brother-in-law บราเธอ อิน ลอ พี่เขย
cousin คัซเซิน ลูกพี่ลูกน้อง
daughter ดอเทอะ ลูกสาว
daughter-in-law ดอเทอะ อิน ลอ ลูกสะใภ้
descendants ดิเซนเดินทส ลูกหลาน ทายาท
elder brother เอลเดอะ บราเธอะ พี่ชายคนโต
elder sister เอลเดอะ ซิสเทอะ พี่สาวคนโต
father ฟาเธอะ พ่อ
father-in-law ฟาเธอะ อิน ลอ พ่อตา
foster brother ฟอสเทอะ บราเธอะ พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
foster child ฟอสเทอะ ไชด ลูกเลี้ยง
foster daughter ฟอสเทอะ ดอเทอะ ลูกเลี้ยง (ผู้หญิง)
foster father ฟอสเทอะ ฟาเธอะ พ่อเลี้ยง
foster mother ฟอสเทอะ มาเธอะ แม่เลี้ยง
foster parents ฟอสเทอะ แพเรินทส พ่อเลี้ยง หรือแม่เลี้ยง
foster son ฟอสเทอะ ซัน ลูกเลี้ยง (ผู้ชาย)
godchild กอดไชด ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์
goddaughter กอดดอเทอะ ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ที่เป็นผู้หญิง
godson กอดซัน ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ที่เป็นผู้ชาย
grandam/ grandame แกรนดัม ย่า ยาย
grandaunt แกรนดอานท พี่สาว หรือน้องสาวของปู่ย่าตายาย
grandchild แกรนไซด หลาน
granddad แกรนแดด ปู่
granddaughter แกรนดอเทอะ หลานสาว
grandfather แกรนฟาเธอะ ปู่
grandomter แกรนมาเธอะ ยาย ย่า
grandnephew แกรนนิฟฟิว ลูกชายของหลาน
grandniece แกรนนีส ลูกสาวของหลาน
grandparents แกรนแพเรินทส ปู่ ย่า ตา ยาน
grandson แกรนซัน หลาน
granduncle แกรนอังเคิล พี่ชาย หรือน้องชาย ของปู่ย่า ตายาย
great-grandchild เกรท แกรนไชด เหลน
great-granddaughter เกรท แกรนดอเทอะ เหลนสาว
great-grandfather เกรท แกรนฟาเธอะ ปู่ทวด ตาทวด
great-grandparents เกรท แกรนแพเรินทส ปู่ย่าตายาย ของพ่อหรือแม่
great-grandson เกรท แกรนซัน เหลนชาย
half brother ฮาฟ บราเธอะ พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
half sister ฮาฟ ซิสเทอะ พี่น้อง (ผู้หญิง) ร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
husband ฮัสเบินด สามี
mother มาเธอะ แม่
mother-in-law มาเธอะ อิน ลอ แม่ยาย
nephew เนฟิว หลานชาย
inece นีส หลานสาว
parent แพเรินท พ่อ หรือแม่
quadruplet โควดรัพลิท ฝาแฝดท้องเดียวกัน 4 คน
quintuplet ควินทัพลิท แฝด 5 คน จากท้องเดียว
relative เรลละทิฟว ญาติพี่น้อง
sibling ซิบลิง พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ญาติสายเลือดเดียวกัน
sister ซิสเทอะ พี่สาว น้องสาว
sister-in-law ซิสเทอะ อิน ลอ พี่ หรือน้องสะใภ้
son ซัน ลูกชาย
son-in-law ซัน อิน ลอ ลูกเขย
spouse สเพาซ สามี หรือภรรยา คู่สมรส
stepbrother สเทพบราเธอะ ลูกชายของสามี หรือภรรยาคนก่อน
stepchild สเทพไชด ลูกของสามี หรือภรรยาคนก่อน
stepdaughter สเทพดอเทอะ ลูกสาวของสามี หรือภรรยาคนก่อน
stepfather สเทพฟาเธอะ พ่อเลี้ยง
stepmother สเทพมาเธอะ แม่เลี้ยง
stepparent สเทพแพเรินท พ่อเลี้ยง หรือแม่เลี้ยง
stepsister สเทพซิสเทอะ ลูกสาวของพ่อเลี้ยง หรือแม่เลี้ยง
stepson สเทพซัน ลูกชายของสามี หรือภรรยาคนก่อน
triplet ทริพเลิท แฝด 3 คน
twin ทวิน ฝาแฝด
uncle อังเคิล ลุง อา น้า (ผู้ชาย)
wife ไวฟ ภรรยา
younger brother ยังเกอะ บราเธอะ น้องชายคนเล็ก
younger sister ยังเกอะ ซิสเทอะ น้องสาวคนเล็ก