หมวดร่างกายในภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 23 ม.ค. 2559
  • 18,716
Advertisement

The Body(ร่างกาย)

face เฟส ใบหน้า
forehead/brow ฟอเฮด/เบรา หน้าผาก
hair แฮ ผม ขน
head เฮด ศรีษะ
temple เทมเพิล ขมับ
ear เอีย หู
(ear) lobe (เอีย) โลบ ติ่งหู
eye อาย ตา
eyeball อายบอล ลูกตา
eyebrow อายเบรา คิ้ว
eyelash อายแลช ขนตา
eyepit อายพิท เบ้าตา
conea คอเย เยื่อกระจกตา
iris ไอริส ม่านตา
pupil พิวพิล ลูกตาดำ
cheek ชีค แก้ม
nose โนซ จมูก
nostril นอสทริล รูจมูก
mouth เมาธ ปาก
lip ลิพ ริมฝีปาก
jaw จอ กราม
tooth/teeth ทูธ/ทีธ ฟันซี่เดียว/ฟันหลายซี่
tongue ทัง ลิ้น
chin ชิน คาง
beard เบียด หนวดที่คาง
mostache มัสทาช หนวดเหนือริมฝีปากบน
sideburns/sideboards ไซดเบินซ/ไซดบอด เคราข้างแก้ม
neck เนค คอ
throat โธรท ลำคอ
shoulder โชลเดอะ ไหล่
elbow เอลโบ ข้อศอก
arm อาม แขน
armpit อามพิท รักแร้
hand แฮนด มือ
wrist ริสท ข้อมือ
palm พาม ฝ่ามือ
knuckle นัคเคิล ข้อนิ้ว
finger nail ฟิงเกอะ เนล เล็บมือ
finger ฟิงเกอะ  นิ้วมือ
thumb ธัมบ นิ้วหัวแม่มือ (นิ้วโป้ง)
index/first finger อินเดกซ/เฟิสท ฟิงเกอะ นิ้วชี้
middle/second finger มิดเดิล/เซคเคินด ฟิงเกอะ นิ้วกลาง
ring finger ริง ฟิงเกอะ นิ้วนาง
pinky/little finger พิงคกิ/ลิทเทิล ฟิงเกอะ นิ้วก้อย
body บอดดี ลำตัว
breast เบรสท เต้านม
chest เชสท หน้าอก
abdomen แอบโดเมิน ท้อง
stomach สทัมมัค ท้อง ท้องน้อย กระเพาะอาหาร
navel เนเวิล สะดือ
waist เวสท เอว
hip ฮิพ สะโพก
buttock บัทเทิค ก้น
leg เลก ขา
thigh ไธ ขาอ่อน
knee นี หัวเข่า
calf คาฟ น่อง
shin ชิน หน้าแข้ง
foot ฟุท เท้า
ankle แองเกิล ข้อเท้า
heel ฮีล ส้นเท้า
toe โท นิ้วเท้า ปลายเท้า
toenail โทเนล นิ้วเท้า
big toe บิกโท นิ้วโป้ง
little toe ลิทเทิล โท นิ้วก้อย
skin สคิน ผิวหนัง
spinal cord สไพเนิล คอด กระดูกสันหลัง
esophagus อิซอฟฟะกัน หลอดอาหาร
windpipe วินดไพพ หลอดลม
heart ฮาท หัวใจ
lungs ลังซ ปอด
liver ลิฟเวอะ ตับ
pancreas แพนเครียส ตับอ่อน
bladder แบลดเดอะ กระเพาะปัสสาวะ
gallbladder กอลเบลเดอะ ถุงน้ำดี
large intestine ลาจ อินเทสทิน ลำไส้ใหญ่
small intestine สมอล อินเทสทิน ลำไส้เล็ก
muscles มัสเสซิลซ กล้ามเนื้อ
bone โบน กระดูก
arteries อาเทอรีซ หลอดเลือดแดง
veins เวนซ หลอดเลือดดำ
(blood) vassals (บลัด) แวสเซิลซ เส้นเลือด