สัตว์ Animals

21 ม.ค. 2559 เวลา 10:05 | อ่าน 5,002
Advertisement

Animals (สัตว์)

anteater แอนทอีเทอะ ตัวกินมด
armadillo อามะดิลโล ตัวนิ่ม
baboon บาบูน ลิงบาบูน
beaver บีเวอะ ตัวบีเวอร์
bison ไบเซิน กระทิงป่า
black bear แบลค แบ หมีดำ
boar บอ หมูป่า
buffalo บัฟฟะโล ควาย
camel แคมเมิล อูฐ
cat แคท แมว
chimapnzee ชิมแพนซี ลิงชิมแพนซี
chipmunk ชิพมังค กระแต
derr เดีย กวาง
dog ดอก สุนัข
donkey ดองคี ลา
elephant เอลละเฟินท ช้าง
fawn ฟอน ลูกกวาง
foal โฟล  ลูกม้า
fox ฟอกซ สุนัขจิ้งจอก
gibbon กิบเบิน ชะนี
giraffe จีราฟ ยีราช
Advertisement
gorilla กะริลละ ลิงกอริลลา
guinea pig กินนี พิก หนูตะเภา
hamster แฮมสเทอะ หนูแฮมสเตอร์
hippopotamus ฮิพพะพอททะมัส ฮิมโปโปเตมัส
horse ฮอล ม้า
hyena ไฮอีนะ หมาป่าไฮอีน่า
kangaroo แคงกะรู จิงโจ้
kitten คิทเทิน ลูกแม้ว
koala โคอะลา หมีโคอาล่า
leopard เลพเพิด เสือดาว
lion ไลเอิน สิงโต
lama ลามะ ตัวลามา
monkey มังคี ลิง
moose มูส กวางมูส
mouse เมาซ หนู
mule มิวล ล่อ
orangutan โอแรงกูแทน ลิงอุรังอุตัง
panda แพนดะ หมีแพนดา
polar bear โพลา แบ หมีขั่วโลก
pony โพนี ม้าแคระ
porcupine พอคิวไพน เม่น
puppy ทัพพี ลูกสุนัข
rabbit แรบบิท กระต่าย
raccoon เรคูน แรคคูน
rat แรท หนู
rhinoceros ไรนอสเซอเริส แรด
skunk สคังค ตัวสกังค์
slug สลัก ทาก
squirrel สเควอเริล กระรอก
tiger ไทเกอะ เสือดาว
wolf วูลฟ หมาป่า
wrm เวิม หนอน
zebra ซีบระ ม้าลาย

Advertisement

5,002 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม