อากาศและฤดูมีอะไรบ้าง และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?

  • admin
  • 17 ม.ค. 2559
  • 9,021
Advertisement

A. Weather (อากาศ)

weather เวธเธอะ อากาศ สภาพอากาศ
clear เคลีย ปลดโปร่ง อากาศสดใส
cloudy เคลาดี แมฆปกคลุม มีเมฆมาก
drizzling ดริซซะลิง ฝนพรำ
foggy ฟอกกี หมอกจัด
hailing เฮลลิง ลูกเห็บตก
hazy เฮซี มีหมอก สลัว
humid ฮิวมิด ชื้น
hurricane เฮอริเคน พายะเฮอริเคน
lightning ไลทนิง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
muggy มักกี ร้อนชื้น ชื้นและอึดอัด
raining เรนนิง ฝนตกแรง มีฝน
sleeting สลีททิง ฝนหิมะ
snowing สโนวิง หิมะตก
snowstorm สโนสทอม พายุหิมะ
sunny ซันนี แดดกล้า มีแดด
thunderstorm ธันเดอะสทอม พายุฝน
tomado ทอเนโด พายุหมุน
typhoon ไทฟูน พายุใต้ฝุ่น
windy วินดี ลมแรง,มีลม

B. Temperature (อุณหภูมิ)

temperature เทมเพอระเชอะ อุณหภูมิ
Celsius เซลเซียส องศาเซลเซียส
cold โคลด หนาว
cool คูล เย็น
Fahrenheit ฟาเรนไฮท องศาฟาห์เรนไฮท์
freezing ฟรีซซิง จุดเยือกแข็ง เย็นจัด
hot ฮอท ร้อน อบอ้าว
thermometer เธอมอมมิเทอะ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ
warm วอม อบอุ่น

C. Season (ฤดูกาล)

season ซีเซิน ฤดูกาล
autumn ออทัมน ฤดูใบไม้ร่วง
fall ฟอล ฤดูใบไม้ร่วง
spring สพริง ฤดูใบไม้ผลิ
summer ซัมเมอะ ฤดูร้อน
winter วินเทอะ ฤดูหนาว