ศาสนามีกี่ศาสนา และในภาษาอังกฤษเขียนยังไง?

  • admin
  • 17 ม.ค. 2559
  • 5,803
Advertisement

Religion (ศาสนา)

religion รีลิจเจิน ศาสนา
deity ดีอิที พระเจ้า เทวดา
temple เทมเพิล วัด วหาร
church เชิช โบสถ์
monk มังค พระสงฆ์
Buddha บูดดะ พระพุทธเจ้า
Buddhism บูดดิซึม ศาสนาพุทธ
Christianity ครสชีแอนนิที ศาสนาครสต์
Moslemism มอซซะมิสซิม ศาสนาอิสลาม
Confucius คันฟิวเชิส ลัทธิขงจื้อ
Taoism เดาอิสซิม ลัทธิเต๋า
Brahmanism บรามะนิสซิม ศาสนาพราหมณ์
Shinto ชินโท ศาสนาชินโต
Hinduism ฮินดูอิสซิม ศาสนาฮินดู