คำย่อเดือนภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 6 เม.ย. 2566
  • 1,405
Advertisement

คำย่อเดือนภาษาอังกฤษ• ตัวย่อเดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ คือ JAN

• ตัวย่อเดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ คือ FEB

• ตัวย่อเดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ คือ MAR

• ตัวย่อเดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ คือ APR
• เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ June (จูน)

• เดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ July (จู-ลาย)

• เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ August (ออ-กัส)

• เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ September (เซ็ป-เทม-เบอร์)

• เดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ October (ออท-โท-เบอร์)

• เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ November (โน-เวม-เบอร์)

• เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ December (ดี-เซ็ม-เบอร์)


เดือนภาษาอังกฤษ


• เดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ January (แจน-ยัว-รี)

• เดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ February (เฟบ-รู-เออ-รี)

• เดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ March (มาร์ช)

• เดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ April (เอ-พริล)

• เดือนพฤษภาคม ภาษาอังกฤษ May (เม)

• เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ June (จูน)

• เดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ July (จู-ลาย)

• เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ August (ออ-กัส)

• เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ September (เซ็ป-เทม-เบอร์)

• เดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ October (ออท-โท-เบอร์)

• เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ November (โน-เวม-เบอร์)

• เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ December (ดี-เซ็ม-เบอร์)