ประโยค อุทาน ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นด้วย "What"

  • admin
  • 25 มี.ค. 2566
  • 833
Advertisement

ประโยค อุทาน ภาษาอังกฤษ


What a waste of time! เสียเวลาจัง, เสียเวลาจริง ๆ
ตัวอย่างประโยค: what a waste of time talking to you.
เสียเวลาคุยกับคุณจัง


What an idiot! ช่างโง่อะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค: What an idiot I was to lend her money.
ช่างโง่อะไรอย่างนี้ที่ให้เธอยืมเงิน
What a mess! รกอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค: What a mess Clean it up right now!
รกอะไรอย่างนี้ ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้


What a surprise! ช่างน่าประหลาดใจจริง ๆ
ตัวอย่างประโยค: What a surprise to see you here.
ช่างน่าประหลาดใจจริง ๆ ที่ได้พบคุณที่นี่


What a coincidencel! บังเอิญจัง, บังเอิญจริง ๆ
ตัวอย่างประโยค: What a coincidencel! I wasn't expecting to see you here.
บังเอิญจัง ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอคุณที่นี่


What a relief! โล่งอกไปที, ค่อยยังชั่ว
ตัวอย่างประโยค: What a relief! I was so worried about you.
โล่งออกไปที ฉันเป็นห่วงคุณมาก


What a pity! / What a shame! น่าเสียดาย, น่าสงสารจัง
ตัวอย่างประโยค: What a pity that you can't come with us.
เสียเวลาคุยกับคุณจัง

ข้อมูลจาก https://www.pasa24.com/