ประโยคที่ใช้คำว่า Time

  • admin
  • 28 พ.ย. 2565
  • 753
Advertisement

ประโยคที่ใช้คำว่า Time

รวมประโยคที่ใช้คำว่า "Time" (ไทม์)
เวลา ในมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาล ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ดำเนินอยู่ในนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดของไอแซก นิวตัน อีกมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นสิ่งสมมุติเช่นเดียวกับพื้นที่ (สเปซ) และตัวเลข มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นลำดับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลากับเหตุการณ์เหล่านั้นจะรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวคิดของอิมมานูเอล คานต์ และกอตฟรีด ไลบ์นิซ

บางที มุมมองทั้งสองเกี่ยวกับเวลาก็ยังน่าสับสนอยู่ จึงมีการนิยามโดยการปฏิบัติ ความหมายของการดำเนินงาน หรือ(operational definition) ซึ่งมักใช้การเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นคาบของวัตถุเป็นตัววัดเวลา เช่น ดิถี (ข้างขึ้นข้างแรม) ของดวงจันทร์ การแกว่งของลูกตุ้ม การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์

เวลา เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศิลปศาสตร์ แต่ละสาขาก็มีมุมมองต่าง ๆ กันไป เช่น ในวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจมองว่า "เวลาเป็นเงินทอง" ("Time is money.") เป็นต้น


all the time - ตลอดเวลา
every time - ทุกครั้ง
sometimes - บางครั้ง
sometime - บางเวลา
at times - บางคราว
from time to time - นาน ๆ ครั้ง
in time - ทันเวลา
on time - ตรงเวลา
for the time being - ณ ตอนนี้
anytime - เมื่อไหร่ก็ได้
ahead of time - ล่วงหน้า
time after time - ซ้ำแลล้วซ้ำอีก
big time - อย่างมาก
at all time - ตลอดเวลา
at the time - เมื่อตอนนั้น
at the same time - ขณะเดียวกัน
daytime - เวลากลางวัน
nighttime - เวลากลางคืน

bedtime - เวลวานอน
lunchtime - เวลาอาหารเที่ยง
good time - สนุกสนาน
life time - ช่วงชีวิต
peacetime - เวลาสงบ
save time - ประหยัดเวลา
waste time - ใช้เวลา
kill time - ฆ่าเวลา

run out of time - หมดเวลา
out of time - ผิดเวลา
have time off - มีเวลาว่าง
Time flies. - เวลาผ่านไปเร็วเสมอ
Good timing. - จังหวะเหมาะ
Time is precious. - เวลาเป็นสิ่งมีค่า
No time to lose. - ไม่มีเวลาให้เสีย
Time's up. - หมดเวลา
Time will tell. - เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์


ข้อมูลจาก pasa24.com