คำคมภาษาอังกฤษ รวมแคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมด้านความรักและการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 12 ม.ค. 2565
  • 1,925
Advertisement

คำคมภาษาอังกฤษ รวมแคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมด้านความรักและการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ


ทุกครั้ง ๆ ที่เรารู้สึกหมดพลังในการทำงาน หรือมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
เพียงแค่มีประโยคสวย ๆ อ่านแล้วรู้สึกดี ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมา อาจจะช่วยไม่ได้มาก แต่มันก็แสดงถึงความรัก ความห่วงใยของผู้ส่งสารนั้น


วันนี้ได้ค้นหาคำคมที่มีทั้งให้กำลังใจด้านความรัก ด้านการใช้ชีวิต มาฝากกันค่ะ ลอง save ไว้ส่งให้คนที่คุณห่วงใยได้เลยค่ะ


If life is a movie, You"re the best part.
- หากชีวิตคือหนังเรื่องหนึ่งคุณคือตอนที่ดีที่สุด

When nothing is sure, everything is possible.
- ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

Be with someone who won't stay mad at you
- จงอยู่กับคนที่จะไม่โกรธคุณ

I am here if you need me.
- ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณต้องการ

Because your habits define you.
- เพราะนิสัยของคุณกำหนดตัวคุณ

Past is something you already know.
- อดีตคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

Self love is the best love.
- การรักตัวเองคือความรักที่ดีที่สุด

Everything takes time to grow.
- ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเติบโต

Don"t wait for someone to save you.
- อย่ารอให้ใครมาช่วยคุณ

People will never forget how you made them feel.
- ผู้คนจะไม่มีวันลืม ว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร

Laugh at the confusion, smile through the tears and be strong.
- หัวเราะกับความสับสน ยิ้มทั้งน้ำตา และจงเข้มแข็ง

Everything happens for a reason.
- ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

What happens next is up to you.
- จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ขึ้นอยู่กับคุณ

Everything"s always ending.But everything"s always beginning, too.
- ทุกอย่างจบลงเสมอ แต่ทุกอย่างก็เริ่มต้นเสมอเช่นกัน

The way to get started is to quit talking and begin doing.
- วิธีเริ่มต้นคือเลิกพูดแล้วลงมือทำ

Everybody should decide for himself.
- ทุกคนควรตัดสินใจด้วยตัวเอง

Keep learning.Keep growing.Keep loving.Keep living.
- เรียนรู้ต่อไป เติบโตต่อไป รักต่อไป ใช้ชีวิตต่อไป

Everyone has a story.
- คนทุกคนมีเรื่องราว

Don"t judge people before you truly know them.
- อย่าตัดสินคนอื่นก่อนที่คุณจะรู้จักพวกเขาจริงๆ

The world is a big mirror.
- โลกคือกระจกบานใหญ่

Past is something you already know.
- อดีตคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

I have been content to travel my path wherever it happened to lead.
- ฉันพอใจที่จะเดินทางไปตามทางที่มันเกิดขึ้น

How do you look towards life.
- คุณมองชีวิตอย่างไร

Every persons follow their own styles of leading the life.
- คนทุกคน ต่างก็ใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเอง

Life is like a game where nothing is predictable.
- ชีวิตก็เหมือนเกมที่ไม่มีอะไรคาดเดาได้

Life is a joy.
- ชีวิตคือความสุข

Life is a game - play it.
- ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน

Believe in yourself.Have faith in your abilities.
- เชื่อในตัวคุณเอง เชื่อมั่นในความสามารถของคุณ

Success doesn't come by chance, you have to work for it.
- ความสำเร็จไม่ได้มาโดยบังเอิญ คุณต้องลงมือทำ

Never lose faith in yourself and always keep trying.
- อย่าหมดศรัทธาในตัวเอง และจงพยายามต่อไป

Your past is not your future unless you will dwell on the past.
- อดีตของคุณไม่ใช่อนาคตของคุณ เว้นแต่คุณจะจมอยู่กับอดีต
You need to learn how to move on.
- คุณต้องเรียนรู้วิธีก้าวต่อไป

Why is letting go so hard?
- ทำไมการปล่อยวางมันช่างยากเย็นนัก

Some people torture themselves endlessly over love
- บางคนทรมานตัวเองอย่างไม่รู้จบเพราะความรัก

Wipe the tears.Nothing will ever be the same again.
- เช็ดน้ำตาซะ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

You are the reason why I am happy in life.
- คุณคือเหตุผลที่ฉันมีความสุขในชีวิต

Tears are words the heart can't say.
- น้ำตาคือคำพูดที่หัวใจพูดไม่ได้

Some words may apply to certain situations.
- คำบางคำอาจใช้ได้กับบางสถานการณ์

Once I'm with you, no one else matters.
- เมื่อฉันอยู่กับคุณ คนอื่นก็ไม่สำคัญ

No matter what you have gone through in the past, it has all worked out.
- ไม่ว่าที่ผ่านมาจะผ่านอะไรมาบ้าง ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี

It is impossible to live without failing at something.
- มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Our strength grows out of our weaknesses.
- ความแข็งแกร่งของเรา เติบโตจากจุดอ่อนของเรา

Letting go does not mean you stop caring.
- การปล่อยวาง ไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดใส่ใจ

Not everyone is meant to be in your future.
- ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะอยู่ในอนาคตของคุณ

Difficult roads often lead to beautiful destinations.
- ถนนที่ยากลำบาก มักนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่สวยงาม

Don't believe everyone.
- อย่าเชื่อทุกคน

If life is not fair, get used to it!
- ถ้าชีวิตไม่ยุติธรรม จงชินกับมัน

Do not be embarrassed by your failures.
- อย่าอายกับความล้มเหลวของคุณ

Stop caring about what others think.
- หยุดแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร

Your best teacher is your last mistake.
- ครูที่ดีที่สุดของคุณ คือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของคุณ

Some people are just passing through to teach you lessons in life.
- บางคนแค่ผ่านมาเพื่อสอนบทเรียนในชีวิต

Friendship is the hardest thing in the world to explain.
- มิตรภาพ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุดในโลก

Sometimes you have to forget what's gone.
- บางครั้งคุณต้องลืมสิ่งที่จากไป

There"s a lot the world can teach us.
- โลกสามารถสอนเราได้มากมาย

No one is perfect.
- ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

The only person you really have control over is yourself.
- คนเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้จริง ๆ คือตัวคุณเอง

Our life always changes.
- ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Life is like a passing season. It comes and goes.
- ชีวิตก็เหมือนฤดูกาลที่ผ่านไป มันมาและก็ไป

Don"t cry over the past, it"s gone.
- อย่าร้องไห้กับอดีต มันผ่านไปแล้ว

Think how really precious is the time you have to spend.
- ลองคิดดูว่า เวลาที่คุณใช้ไปนั้นมีค่าแค่ไหน

Do things that make you happy.
- ทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

Life may not always be easy.
- ชีวิตอาจไม่ง่ายเสมอไป

Wherever life plants you, bloom with grace.
- ไม่ว่าชีวิตจะปลูกคุณไว้ที่ใด จงเบ่งบานด้วยความสง่างามข้อมูลจาก twitter.com/enquoteslife รวบรวมโดย pasa24.com