ประโยคคำถาม How, What, Why, Who, Which, When Questions

  • admin
  • 12 ม.ค. 2565
  • 919
Advertisement

ประโยคคำถาม W&H Questions


ประโยคคำถาม How, What, Why, Who, Which, When Questions


Where - ที่ไหน


ใช้ถามเกี่ยวกับ "สถานที่ต่าง ๆ" เช่น
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in Loei. ฉันอาศัยอยู่ที่เลย

Where is the cat? - แมวอยู่ที่ไหน
Under the tree. - อยู่ใต้ต้นไม้

When - เมื่อไหร่


ใช้ถามเกี่ยวกับ "วัน,เวลา,โอกาสพิเศษ" เช่น

When can I see you? - เมื่อไหร่ฉันจะได้พบคุณ
This weekend. - สุดสัปดาห์นี้

Who - ใคร


ใช้ถามเกี่ยวกับ "คน" เช่น

Who is this? - นี่คือใคร
This is Kylie. - นี่คือไคลี่

How - อย่างไร


ใช้ถามเกี่ยวกับ "วิธีการ, สถานการณ์" เช่น

How is the weather? - อากาศเป็นไง
It is very cold now. - ตอนนี้หนาวมาก

Which - อันไหน, สิ่งไหน


ใช้ถามเกี่ยวกับ "ตัวเลือกต่าง ๆ ที่มี" เช่น

Which book is yours? - หนังสือเล่มไหนเป็นของคุณ
This one - เล่มนี้


What - อะไร


ใช้ถามเกี่ยวกับ "สิ่งต่าง ๆ คน, สัตว์, สิ่งของ" เช่น

What is in the cage? - อะไรอยู่ในกรง
A bird. - นกตัวหนึ่ง

What is your father? - พ่อของคุณทำอาชีพอะไร
He is a doctor. - เขาเป็นหมอ

What is this? - นี่คืออะไร
This is an apple. - นี่คือแอปเปิ้่ล

Why - ทำไม


ใช้ถามเกี่ยวกับ "เหตุผล, สาเหตุ" เช่น

Why are you crying? - ทำไมคุณถึงร้องไห้
I am heartbroken. - ฉันอกหัก

Why do you go to the book store? - คุณไปร้านหนังสือทำไม
To buy a book. - ไปซื้อหนังสือข้อมูลจาก pasa24.com