อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง

  • admin
  • 29 ส.ค. 2561
  • 63,469
Advertisement

คำว่าอาชีพ งาน และหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษ หลายคนอาจจะเคยสงสัยถึงความแตกต่างของความหมาย และคำแปลในภาษาอังกฤษของคำว่า หน้าที่, งาน และ อาชีพ ซึ่งจะมีความหมายคล้าย ๆ กันจึงทำให้อาจสับสนได้และวันนี้เราก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว

1. Duty, Responsibility
หน้าที่ (สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำ)
2. Job, Work, Business
งาน (การกระทำหรือรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างให้แก่ผู้อื่นโดยได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน)
3. Career, Occupation

อาชีพ (งานประจำที่ทำให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ รวมไปถึงโอกาสก้าวหน้าและเลื่อนตำแหน่งในการทำงานด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยตรง)

อาชีพรับจ้างทั่วไปภาษาอังกฤษ

4. Employee ลูกจ้าง

อาชีพส่วนตัวภาษาอังกฤษ


อาชีพส่วนตัวภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันนี้คนเริ่มไม่อยากจะเป็นลูกจ้าง และอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันมากขึ้น อาชีพพวกนี้แหละที่จะทำให้เราได้เป็นนายของตัวเอง
5. Freelance อาชีพอิสระ
6. Self-employed ธุรกิจส่วนตัว

อาชีพในฝันภาษาอังกฤษ

7. Dream job

อาชีพนักเรียนภาษาอังกฤษ

8. Student นักเรียน
9. College student นิสิต, นักศึกษา
อาชีพนักบินภาษาอังกฤษ
10. Pilot นักบิน

อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

11. Flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
12. Air hostess พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิง)
13. Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชาย)

อาชีพล่ามภาษาอังกฤษ และนักแปลภาษาอังกฤษ

14. Interpreter ล่าม, นักแปล

อาชีพวิศวกรภาษาอังกฤษ

15. Engineer วิศวกร

อาชีพสถาปนิกภาษาอังกฤษ

16. Architect สถาปนิก
อาชีพรับเหมาก่อสร้างภาษาอังกฤษ
17. Contractor ผู้รับเหมาก่อสร้าง

อาชีพเล่นหุ้นภาษาอังกฤษ และอาชีพนักลงทุนภาษอังกฤษ

เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ ๆ ให้ความสนใจกันมากขึ้น ก็คือ อาชีพนักเล่นหุ้น อาชีพนักลงทุน และ นักเก็งกำไร นี่แหละ

อาชีพเล่นหุ้นภาษาอังกฤษ

18. Stock player นักเล่นหุ้น
19. Investor นักลงทุน
20. Speculator นักเก็งกำไร

อาชีพบัญชีภาษาอังกฤษ

21. Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
22. Accountant นักบัญชี
23. Clerk เสมียน

อาชีพนักกีฬาภาษาอังกฤษ

หนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีที่สุดในโลกก็คืออาชีพนักกีฬานี่เอง แต่กว่าจะไปถึงจุดที่จะถูกเรียกว่านักกีฬาได้ ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักมาก ๆ เลยล่ะ

อาชีพนักกีฬาภาษาอังกฤษ

24. Athlete นักกีฬา
25. Sportsman นักกีฬา

อาชีพนักฟุตบอลภาษาอังกฤษ

26. Football player นักฟุตบอล

อาชีพนักมวยภาษาอังกฤษ

27. Boxer นักมวย


อาชีพอันตรายภาษาอังกฤษ

เป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตราย ไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อน

อาชีพอันตรายภาษาอังกฤษ

28. Acrobat นักกายกรรม
29. Stuntman ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย
30. Firefighter, fireman พนักงานดับเพลิง

อาชีพนักธุรกิจภาษาอังกฤษ

31. Businessman นักธุรกิจ

อาชีพชาวไร่ภาษาอังกฤษ และอาชีพชาวนาภาษาอังกฤษ

32. Farmer ชาวนา, ชาวไร่

อาชีพทำสวนภาษาอังกฤษ

33. Gardener ชาวสวน

อาชีพทำสวนยางพาราภาษาอังกฤษ

34. Rubber plantation ทำสวนยางพารา

อาชีพประมงภาษาอังกฤษ

35. fisherman ชาวประมง

อาชีพค้าขายภาษาอังกฤษ

36. Merchant พ่อค้า, แม่ค้า

อาชีพเกี่ยวกับช่างในภาษาอังกฤษ

ถ้าจะพูดถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่าง ๆ เราจะเรียกคนพวกนี้ว่า “ช่าง” ซึ่งจะมีช่างอะไรบ้างไปดูกันเลย

อาชีพเกี่ยวกับช่างในภาษาอังกฤษ

37. Technician นายช่าง
38. Mason ช่างก่อสร้าง
39. Mechanic ช่างยนต์
40. Carpenter ช่างไม้
41. Plumber ช่างประปา
42. Electrician ช่างไฟฟ้า
43. Blacksmith ช่างตีเหล็ก
44. Goldsmith ช่างทอง
45. Carver ช่างแกะสลัก

อาชีพหมอภาษาอังกฤษ

เป็นอีกสายอาชีพนึงที่จะขาดไปไม่ได้ ก็คือสายอาชีพหมอ หรือแพทย์นั่นเอง ซึ่งแพทย์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นแขนงต่าง ๆ ทั้ง หู ตา ฟัน รวมถึงศัลยแพทย์อีกด้วย

อาชีพหมอภาษาอังกฤษ

46. Doctor แพทย์
47. Nurse นางพยาบาล
48. Pharmacist เภสัชกร
49. Oculist จักษุแพทย์
50. Veterinarian สัตวแพทย์
51. Alienist จิตแพทย์
52. Aurist แพทย์รักษาหู
53. Surgeon ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด
54. Dentist ทันตแพทย์, หมอฟัน

อาชีพข้าราชการภาษาอังกฤษ


อาชีพข้าราชการภาษาอังกฤษ

55. Government official ข้าราชการ
อาชีพมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ
56. Guide มัคคุเทศก์
อาชีพครูภาษาอังกฤษ
57. Teacher ครู
58. Instructor ผู้สอน
59. Tutor อาจารย์
60. English tutor อาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ

อาชีพทหารภาษาอังกฤษ


อาชีพทหารภาษาอังกฤษ

61. Soldier ทหารบก
62. Sailor ทหารเรือ
63. Air force man ทหารอากาศ

อาชีพตํารวจภาษาอังกฤษ

64. Police ตำรวจ
65. Officer เจ้าหน้าที่
66. Inspector สารวัตร, นายตำรวจ
67. Detective นักสืบ

อาชีพเกี่ยวกับกฎหมายภาษาอังกฤษ

68. Lawyer นักกฎหมาย, ทนาย
69. Barrister ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
70. Prosecutor อัยการ
71. Judge ผู้พิพากษา


อาชีพในวงการบันเทิงภาษาอังกฤษ

ใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นดารา หรือทำงานในวงการบันเทิงพวกนี้คืออาชีพของคุณ

อาชีพในวงการบันเทิงภาษาอังกฤษ

72. Actor นักแสดงชาย
73. Actress นักแสดงหญิง
74. Director ผู้กำกับ
75. Announcer ผู้ประกาศข่าว
76. Reporter ผู้รายงานข่าว
77. Journalist นักหนังสือพิมพ์
78. Model นางแบบ, นายแบบ
79. Singer นักร้อง
80. Musician นักดนตรี
81. Dancer นักเต้น

อาชีพเกี่ยวกับศิลปะภาษาอังกฤษ

อาชีพสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ และ พวกศิลปิน อาร์ทติส ทั้งหลาย

อาชีพเกี่ยวกับศิลปะภาษาอังกฤษ

82. Artist ศิลปิน, จิตรกร
83. Author นักประพันธ์
84. Writer นักเขียน
85. Sculptor ช่างแกะสลัก, ปั้น
86. Designer นักออกแบบ (เสื้อผ้า)
87. Tailor ช่างตัดเสื้อ
88. Stylist นักตกแต่ง
89. Photographer ช่างถ่ายรูป

อาชีพช่างเสริมสวยภาษาอังกฤษ


อาชีพช่างเสริมสวยภาษาอังกฤษ

90. Beautician ช่างเสริมสวย
91. Hairdresser ช่างตัดผมสตรี
92. Barber ช่างตัดผมชาย
93. Make-up artist ช่างแต่งหน้า

อาชีพเกี่ยวกับเงินภาษาอังกฤษ


อาชีพเกี่ยวกับเงินภาษาอังกฤษ

สำหรับใครที่ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข และการเงินจะพลาดอาชีพเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาด
94. Banker นายธนาคาร
95. Financial adviser ที่ปรึกษาด้านการเงิน
96. Economist นักเศรษฐศาสตร์
97. Investment analyst นักวิเคราะห์การลงทุน

อาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ในสายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็มีมากมายหลายสาขา เช่น

อาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

98. Scientist นักวิทยาศาสตร์
99. Astronomer นักดาราศาสตร์
100. Chemist นักเคมี
101. Biologist นักชีววิทยาบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษ

นอกจากคำศัพท์แล้วเราก็มีบทสนทนาภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานมาฝากเพื่อน ๆ กันด้วย ซึ่งถ้าพูดถึงบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน ก็คงหนีไม่พ้นคำถามว่า ทำอาชีพอะไร ทำที่ไหน ได้เงินเท่าไหร่ หรือโตขึ้นอยากทำงานอะไร ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า

What's your job คุณทำงานอะไร?
What are you doing now? ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่?
What do you do? คุณทำงานอะไร?
Where do you work? คุณทำงานที่ไหน?
What company do you work for? คุณทำงานกับบริษัทอะไร?
How much is your income per month? คุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่?
What do you want to be when you grow up? คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น
I want to be a ฉันอยากจะเป็น…
I wish I was a … ฉันอยากจะเป็น…
… is my dream job. …คืองานในฝันของฉัน
เป็นยังไงกันบ้างกับคำศัพท์ และบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ อาชีพภาษาอังกฤษ และการทำงาน หวังว่าความรู้ภาษาอังกฤษพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อยน้า