กฏการเติม ed ที่คำกริยา

23 มิ.ย. 2561 เวลา 15:07 | อ่าน 21,478
Advertisement

กฏการเติม ed ที่คำกริยา

1. เมื่อกริยานั้นลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว เติมเฉพาะ d เช่น
announce-announced, bake-baked, waste-wasted

2. ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม ed เช่น
cry-cried, reply-replied, try-tried

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ ให้เติม ed ได้เลย เช่น
play-played, enjoy-enjoyed, stay-stayed

4. ถ้าเป็นคำพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวและพยัญชนะสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดอีก 1 ตัว เช่น
stop-stopped, plan-planned, zip-zipped

5. กริยามี 2 พยางค์แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้นมีสระตัวเดียวลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายนั้นเข้าไปอีก 1 ตัวเสียก่อน เช่น
Advertisement
concur-concurred, refer-referred, permit-permitted
ยกเว้น : ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องซ้อนพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ามา เช่น cover-covered, open-opened, gather-gathered


6. นอกจากกฏที่กล่าวมา เมื่อต้องการให้เป็นช่องที่ 2 ให้เติม ed ได้เลย เช่น
walk-walked, work-worked, end-ended

กฏการอ่านกริยาที่เติม ed


1. กริยาใดที่ลงท้ายด้วย d หรือ t เมื่อเติม ed ออกเสียง id (อิด) เช่น melted (เมลทิด), speeded (สพีดิด)

2. กริยาใดที่ลงท้ายด้วย f, k, p, s, x, ch, gh, และ sh เมื่อเติม ed ออกเสียง t เช่น walked (วอล์คท), stopped (สทอพท์)

3. กริยาที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวอื่น นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 เมื่อเติม ed ให้ออกเสียง d เช่น robbed (รอบด์)

Advertisement

21,478 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม