ศัพท์ สุขภาพ ภาษาอังกฤษ | health สำหรับใช้สอบ IELTS , GAT Eng , IGCSE

  • admin
  • 5 ธ.ค. 2560
  • 18,308
Advertisement

วันนี้ผมขอพูดถึงคำว่า สุขภาพในภาษาอังกฤษ โดยคำว่า สุขภาพ ในภาษาอังกฤษ ก็คือคำว่า health ( noun - เฮลธ์) นั่นเอง ถ้าอยู่ในรูป คำ adjective ก็จะกลายเป็น healthy (adj - เฮลธี) แปลว่า สุขภาพดี คำว่า health นี่โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงสุขภาพทางร่างกาย (the general condition of your body and how healthy you are)มีคำกล่าวที่ว่า early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wiseนอนให้เร็วตื่นให้เช้าทำให้คนเรา สุขภาพดี มีความมั่งคั่งและฉลาด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเข้านอนให้ไวตื่นให้เร็วเป็นเปัขขัยเบื่องต้นที่จะทำให้ประสพความสำเร็จนั้นเองคำว่า health กับ wealth เป็นภาษาอังกฤษที่ผมจำตัวสะกด (spelling) ได้ดีเพราะคล้ายกันมาก พอมาเจอรูป adjective healthy กับ wealthy ยิ่งเหมือนได้กำไร เพราะมีความคล้ายกันเข้าไปอีก wealth (noun-เวลธ์) แปลว่าความมั้งคั่ง หรือความรำ่รวย ส่วน wealthy (adj-เวลธี) แปลว่าร่ำรวย หรือมั่งคั่งนอกจากคำว่า health ที่แปลว่า สุขภาพ เราอาจจะใช้ คำว่า healthiness (noun - เฮลธิเนส) หรือ wellness (noun - เวลเนส) ก็ได้เช่นกัน รวมทั้งอาจจะใช้คำว่า well-being (noun - เวลล์บีอิง) ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้ เช่น physical well-being สุขภาพทางร่างกาย

ทีนี้เราลองมาดูสำนวนหรือคำที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆเวลาที่พูดถึง health ในภาษาอังกฤษ

damage somebody"s health (แดมมิจ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่าง Smoking will surely damage your health.
การสูบบุหรี่จะทำลายสุขภาพของคุณอย่างแน่นอน

Second-hand smoking or passive smoking damage non-smoker"s health more than the smoker himself and it makes you more likely to get lung cancer.
ควันบุหรี่มือสองที่เรียก second-hand smoking หรือ passive smoking ทำลายสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มากกว่าคนสูบซะเองและมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นมะเร็งปอด

improve somebody"s health (อิมพรูฟ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ทำให้สุขภาพดีขึ้น
ตัวอย่าง Going to bed early improve your health.
การเข้านอนเร็วจะทำให้สุขภาพดีขึ้น

good/excellent health (กูด/เอค"ซะเลินทฺ เฮลธ์) สุขภาพดี สุขภาพดีเยี่ยม
ตัวอย่าง Even Jenny is 60, she is still in good shape and have an excellent health.
ถึงเจนนี่จะอายุ 60 แล้ว แต่เธอก็ยังคงหุ่นดีและมีสุขภาพดีเยี่ยม

poor/ill health (พัวร์/อิล เฮลธ์) สุขภาพแย่ สุขภาพไม่ดี
ตัวอย่าง Sara had to leave her job due to ill health.
ซาราต้องออกจากงานเพราะสุขภาพไม่ดี

be in good/excellent/the best of health (บี อิน กูด/เอค"ซะเลินทฺ/เธอะ เบสท์ ออฟ เ ฮลธ์) มีสุขภาพดีเยี่ยม
ตัวอย่าง Don"t worry too much, she is in excellent health.
อย่ากังวลไปเลย เธอมีสุขภาพดีเยี่ยม
be in poor health (บี อิน พอร์ เฮลธ์) มีสุขภาพแย่
ตัวอย่าง He is still young but he is in poor health.
เขายังหนุ่มอยู่แต่มีสุขภาพที่แย่

be good for somebody"s health (บี กูด ฟอร์ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ดีต่อสุขภาพ ทำให้สุขภาพดี
ตัวอย่าง Eating healthy food is good for your health.
การกินอาหารมีประโยชน์ทำให้สุขภาพดี

Light meals is better for a patient"s health after the operation.
อาหารอ่อนๆจะดี(กว่าอาหารหนัก)ต่อสุขภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัด

be bad for somebody"s health (บี แบด ฟอร์ ซัมบอดีซ์ เฮลธ์) ไม่ดีต่อสุขภาพ
ตัวอย่าง Being around tobacco smoke is bad for your health.
การอยู่ใกล้ควันบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ

somebody"s state of health ​( ซัมบอดีซ์ ซะเทท ออฟ เฮลธ์) สภาพของสุขภาพ
ตัวอย่าง The amount of the medicine they are giving you depends on your state of health
ปริมาณของยาที่พวกเขาจะให้คุณขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ

mental health (เมนทัล เฮลธ์) สุขภาพจิต
ตัวอย่าง Her uncle has mental health problem.
ลุงของเธอมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

health care (เฮลธ์ แคร์ ) การดูแลสุขภาพ
ตัวอย่าง Health care or healthcare is the maintenance or improvement of health via the diagnosis, treatment, and prevention of disease, illness, injury, and other physical and mental impairments in human beings.
health care หรือ health care คือการดูและสุขภาพหรือทำให้สุขภาพดีขึ้นโดยการวิเคราะห์ รักษา และการป้องกันเชื้อโรค การเจ็บป่วย การบาดเจ็บและความบกพร่องทางรางกายและจิตใจอื่นๆของผู้คน

health problem (เฮลธ์ พรอบเลม) ปัญหาสุขภาพ
ตัวอย่าง She had to leave early because of her health problem.
เธอต้องกลับเร็วเพราะปัญหาทางสุขภาพของเธอ

health risk/hazard (เฮลธ์ ริสค์/แฮซ"เซิร์ด) สิ่งที่ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่าง Air pollution is a serious health hazard.
มลภาวะทิงอากาศเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพที่ร้ายแรงมาก

health insurance (เฮลธ์ อินชัวเรินซ์) ประกันสุขภาพ
ตัวอย่าง Having health insurance is very good if you can afford it.
การมีประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าคุณสามารถจ่ายได้

health warning (เฮลธ์ วอร์นนิง) ป้ายเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่ติดกับผลิตภัณท์ที่มีผลต่อสุขภาพ
ตัวอย่าง There is health warning on tobacco packages to give people the awareness about the dangers of tobacco use.
มีป้ายเตือนข้างซองบุหรี่เพื่อที่จะให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

nurse someone back to health (เนอร์ส ซัมวัน แบค ทู เฮลธ์) ดูแลคนป่วยจนอาการดีขึ้นเป็นปกติ
Sally was glad to help nurse her mother back to health.
แซลลี่ดีใจที่ได้ช่วยดูแลแม่ของเธอให้หายป่วย


คำศัพท์เหล่านี้มักจะใช้ในชีวิตประจำวัน และมักจะเจอในข้อสอบ TOEIC , IGCSE , IELTS IDP , ACT , GAT Eng


เขียนโดย
ชื่อบล็อก : ielts
นามแฝงผู้เขียน :
ชื่อ : colettewoodworth
นามสกุล : colettewoodworth