Prefix คืออะไร สร้างคำใหม่จาก prefix

31 ก.ค. 2559 เวลา 12:32 | อ่าน 8,411
Advertisement

เพิ่มพูนคำศัพท์จาก Prefix
IELTS Tips ตอนนี้ จะเป็นเรื่องเบาๆ แต่มีประโยชน์และมีสาระอย่างมากสำหรับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาในการอ่าน การแปลความความหมายของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ และการจดจำคำศัพท์เหล่านั้น ก็ภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาอื่นๆ มีคำศัพท์ให้เราเจอมากมาย ใครจะไปจำหมดจริงไหม แต่ในฐานะผู้เรียนและผู้สอบ เราไม่รู้ว่าในข้อสอบจะเอาคำศัพท์ใดมาทดสอบเรา ดังนั้น การเตรียมพร้อมในเรื่องคำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

Prefix คืออะไร? เพื่อนๆ สงสัยกันบ้างไหม?

ว่ากันง่ายๆ Prefix คือ หน่วยคำแบบไม่อิสระ ที่มีความหมายในตัวเอง แต่ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่นๆ เพื่อสร้างคำที่มีความหมายในการสื่อสารค่ะ

Prefix ในภาษาอังกฤษ

ลักษณะเด่นของ prefix ก็คือ การเป็นหน่วยคำแบบไม่อิสระนั่นเอง และการจะปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่น ต้องปรากฏอยู่ข้างหน้าของหน่วยคำนั้นๆ เช่น คำว่า in- เป็น prefix ที่แปลว่า “ไม่” ใช้บอกความหมายเชิงปฏิเสธหรือเชิงลบเมื่อประกอบกับหน่วยคำอื่น อาทิ


incoherent (ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน), incomplete (ไม่สมบูรณ์) หรือ ingratitude (ไม่สำนึกบุญคุณ) เป็นต้น หรือ
อาจจะมีความหมายว่า “ข้างใน” หรือ “อยู่ด้านใน” ก็ได้ เช่น internal (ภายใน) เป็นต้น
หาก prefix in- นี้ประกอบกับหน่วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร m หรือ p จะเปลี่ยนเป็น im- เช่น immature (ไม่รู้จักโต), impossible (เป็นไปไม่ได้) เป็นต้น
หากเกิดร่วมกับคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร l และ r ก็จะกลายเป็น il- และ ir- เช่น illegal (ผิดกฎหมาย), illiterate (ไม่รู้หนังสือ), irresponsible (ไม่มีความรับผิดชอบ) หรือ irreplaceable (ไม่สามารถแทนที่ได้) เป็นต้น

Prefix ในภาษาอังกฤษ
picture credit: Hägar Language School


ส่วนใหญ่ หน่วยคำที่เกิดเริ่มกับ prefix ต่างๆ จะเป็นหน่วยคำแบบอิสระและมีความหมายในตัวเอง เราเรียกว่า root หรือ base จ้า

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่า in- (im-, il-, ir-) นั้น มักจะเกิดร่วมกับหน่วยคำที่เป็นคุณศัพท์ แต่ก็มีบางครั้งที่เกิดร่วมกับหน่วยคำที่เป็นคำกริยา เช่น import (นำเข้า) หรือหน่วยคำที่เป็นคำนาม เช่น income (รายได้) เป็นต้น เราจึงสรุปได้ว่า prefix สามารถปรากฏร่วมกับ root ที่เป็นได้ทั้งนาม กริยา คุณศัพท์ หรือวิเศษณ์ เลยค่ะ
ในตารางข้างล่างนี้ เพื่อนๆ จะได้รู้จัก prefix ที่ใช้กันบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าเป็นในการพูด การอ่าน และการเขียน การรู้จัก prefix จะทำให้เราสามารถเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากมายทีเดียว ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเล็กๆ แต่สำคัญและไม่ควรมองข้าม สำหรับผู้สอบ IELTS ที่ต้องการจดจำคำศัพท์ให้มากในเวลาจำกัด

Prefix    ความหมาย  ตัวอย่างคำ
anti- ต่อต้าน anti-war (ต่อต้านสงคราม), antisocial (ไม่ชอบเข้าสังคม)
auto- ด้วยตัวเอง autograph (ลายเซ็น), autobiography (อัตชีวประวัติ)
Advertisement
bi- สอง, คู่  bicycle (จักรยานแบบสองล้อ), bilingual (สองภาษา)
ex- ภายนอก extract (สกัด, ดึงออก), exhale (หายใจออก)
mis- ผิด, ไม่ดี misundertand (เข้าใจผิด), mistranslate (แปลผิด)
mono- เดี่ยว, หนึ่ง monolingual (ภาษาเดียว), monochrome (สีเดียว)
multi- หลาย, มากมาย multi-purpose (เอนกประสงค์), multiculture (หลายวัฒนธรรม)
over- เกินไป, มาก oversleep (นอนมากเกินไป), overeat (กินมากจนเกินไป)
pre- ก่อน pre-war (ก่อนสงคราม), pre-test (ก่อนสอบ)
post- หลัง post-war (หลังสงคราม), postscript (ปัจฉิมลิขิต)
pseudo- ปลอม pseudointelectual (ปราชญ์เทียม), pseudoscorpion (แมงปลอม)
re- อีกครั้ง reuse (ใช้ซ้ำ), reread (อ่านซ้ำ)
semi- ครึ่ง semicircle (ครึ่งวงกลม), semivowel (เสียงกึ่งสระ)
sub- ข้างใต้ submarine (เรือใต้น้ำ), subway (รถไฟใต้ดิน)
under- ไม่พอเพียง  underwork (ทำงานไม่พอ), undercooked (ทำสุกไม่พอ)


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.oxbridge.in.th/

Advertisement

8,411 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม