คำศัพท์กระทรวงต่างๆ ที่เราควรทราบ

  • admin
  • 1 มี.ค. 2559
  • 28,829
Advertisement

คำศัพท์กระทรวงต่างๆ


คำศัพท์ (Vocabulary) คำอ่าน (Reading) ความหมาย (Meaning)
Ministries of Agriculture and Cooperatives มินิสทรีส ออฟ แอกริคัลเชอร์ แอนด์ โคโอเพอเรทีฝส์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministries ofCommerce มินิสทรีส ออฟ คอมเมิร์ส กระทรวงพาณิชย์
Ministries of  Culture มินิสทรีส ออฟ คัลเชอร์ กระทรวงวัฒนธรรม
Ministries of Education มินิสทรีส ออฟ อีดิวเคชั่น กระทรวงศึกษาธิการ
Ministries of Defence มินิสทรีส ออฟ ดีเฟ๊นซ์ กระทรวงกลาโหม
Ministries of Energy มินิสทรีส ออฟ เอนเนอร์จี้ กระทรวงพลังงาน
Ministries of Finance มินิสทรีส ออฟ ไฟแน๊นซ์ กระทรวงการคลัง
Ministries of Foreign Affairs  มินิสทรีส ออฟ ฟอเรนจ์ แอฟแฟร์ส กระทรวงการต่างประเทศ
Ministries of Industry มินิสทรีส ออฟ อินดัสทรี กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministries of Justice   มินิสทรีส ออฟ จัสทิส กระทรวงยุติธรรม
Ministries of Labour มินิสทรีส ออฟ เลเบอร์ กระทรวงแรงงาน
Ministries of Interior  มินิสทรีส ออฟ อินทีเรีย กระทรวงมหาดไทย
Ministries of Public Health   มินิสทรีส ออฟ พับบลิค เฮ้ลธ์ กระทรวงสาธารณสุข
Ministries of Transport and Communications  มินิสทรีส ออฟ ทรานสปอร์ท คอมมิวนิเคชั่น กระทรวงคมนาคม
Ministries of National Resources and Environment  มินิสทรีส ออฟ เนชั่นนัล รีซอร์สเซส แอนด์ เอนไวรอนเม้นท์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministries of Science and Technology  มินิสทรีส ออฟ ไซเอ้นส์ แอนด์ เทคนอลอจี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministries of Social Development and Human Security มินิสทรีส ออฟ โซเชียล เดเวลอพเม้นท์ แอนด์ ฮิวแมน เซเคียวริที กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministries of Tourism and Sport    มินิสทรีส ออฟ ทัวริสซึ่ม แอนด์ สปอร์ต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministries of Information and Communication Technology   มินิสทรีส ออฟ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เทคนอลอจี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
Office of the Prime Minister ออฟฟิศ ออฟ เดอะ ไพรม์ มินิสเทอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
State Enterprises  สเตท เอ็นเทอร์ไพร๊ส์ รัฐวิสาหกิจ


ข้อมูลจาก เว็บภาษา 24 สั่งง่ายได้ชัวร์ http://www.pasa24.com/