คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน

  • admin
  • 28 ก.พ. 2559
  • 18,512
Advertisement

ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ นับว่ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตคนเรา ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงาน ค้าขาย จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำธุรกิจค้าขายด้วย ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงานมีอะไรบ้าง


คำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงาน

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Full time ฟุล ทาม การทำงานเต็มเวลา
Part time พาร์ท ทาม การทำงานเนอกเวลา
Resume เร ซู  เม่ ประวัติส่วนตัว
Interview อินเทอร์วิว สัมภาษณ์
Interviewee อินเทอร์วิววี่ ผู้ได้รับการสัมภาษณ์
Interviewee อินเทอร์วิววี่ ผู้ได้รับการสัมภาษณ์
Interviewer  อินเทอร์วิวเวอร์ ผู้สัมภาษณ์
Employ เอ็ม  พลอย ว่าจ้าง
Employer เอ็ม พลอย เยอร์ ผู้ว่าจ้าง
Employee เอ็ม  พลอย ยี่ ลูกจ้าง
Employment เอ็ม  พลอย เม้นท์  การว่าจ้าง
Vocation time วาเคชั่น  ทาม ช่วงเวลาวันหยุด
Bonus โบนัส เงินพิเศษ
 Registration รีจิสเทรชั่น การลงทะเบียน
 Staff สต๊าฟ พนักงาน
Officer ออฟฟิศเซอร์ เจ้าหน้าที่
Time off ทาม ออฟ ช่วงวันหยุด
Probation โพรเบชั่น การทดลองงาน
Training period เทรนนิ่ง พีเรียด ระยะ การฝึกงาน
Evaluation อีวาลูเอชั่น การประเมิน
Performance เพอร์ฟอร์มม๊านซ์ การปฏิบัติงาน
Military service  มิลลิทารี่ เซอร์วิส การเกณฑ์ทหาร
Retirement รีไทร์เม้นท์ การเกษียณ
Business บิซิเนส ธุรกิจ
Self-employed เซลฟ์ เอมพลอยด์ ทำธุรกิจส่วนตัว
Unemployed อันเอ็มพลอยด์ ตกงาน


ข้อมูลจาก http://www.pasa24.com/view/page.aspx?p=English-vocabs-for-working