ประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักพูดผิดอยู่เสมอ

  • admin
  • 28 ก.พ. 2559
  • 6,406

เนื่องจากคนไทยเรามีภาษาประจำชาติ และใช้กันเป็นทางการคือภาษาไทย ดังนั้นในการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้อตามแบบฉบับเจ้าของภาษา native speaker 100% นั้น เป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมาก แม้กระทั่งการเรียนภาษาอังกฤษเอง เราก็เรียนแบบวิธีการท่องจำ ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกพูดสนทนาก็แค่ในห้องเรียน พอออกจากห้องเรียนเราก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสาร ดังนั้นจึงไม่แปลกหากคนไทยเราจะใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยน สับสนไป งั้นเรามาดูกันเลยค่ะประโยคในภาษาอังกฤษประโยคใดบ้างที่เราๆมักพูดผิดๆกันประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักพูดผิดอยู่เสมอ


1. ประโยคที่ใช้ผิด “Where you go?” “คุณไปไหน” จริงๆแล้วถือว่าผิดเนื่องจากไม่มีคำกริยาในประโยค เป็นภาษาพูดแบบง่ายๆ ฝรั่ง(พยายาม)เข้าใจ เแต่ผิดตามหลักไวยากรณ์
ที่ถูกคือ “Where are you going?”

2. ประโยคที่ใช้ผิด “I sorry.” “ฉันเสียใจ” ผิดตามหลักไวยากรณ์
ที่ถูกคือ “I am sorry.” ต้องมี verb to be หน้าคำว่า sorry

3. ประโยคที่ใช้ผิด “Don’t be worry.” “อย่ากังวลใจไปเลย” ผิดตามหลักไวยากรณ์
ที่ถูกคือ “Don’t worry.” ไม่ต้องมี be เนื่องจากคำว่า worry เป็นคำกริยา
4. ประโยคที่ใช้ผิด “Don’t serious.” ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำว่า serious เป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ ดังหน้าหน้าคำว่า serious ต้องมีคำว่า be เป็นคำกริยาช่วยมาด้วย

ที่ถูกคือ “Don’t be serious.” อย่าจริงจังเกินไปเลย
5. ประโยคที่ใช้ผิด “No have” “ไม่มี” ผิดตามหลักไวยากรณ์

ที่ถูกคือ “I don’t have money.” ต้องใช้ do หรือ does ในการแต่งประโยคปฏิเสธ

6. ประโยคที่ใช้ผิด “I will telephone you.” ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำว่า telephone เป็นคำนาม
ที่ถูกคือ “I will call you.” ผมจะโทรหาคุณ è คำว่า call เป็นคำกริยา แปลว่า โทร

7. ประโยคที่ใช้ผิด “Please listen me.” ไม่ถูกต้อง หลังคำว่า listen ต้องมี to เป็นคำบุรพบท
ที่ถูกคือ “Please listen to me.”กรุณาฟังผม

8. ประโยคที่ใช้ผิด “I want go home.” ไม่ถูกต้อง หลังคำว่า want ต้องมี to เป็นคำบุรพบท
ที่ถูกคือ “I want to go home.”ผมอยากกลับบ้าน

9. ประโยคที่ใช้ผิด “I want go home.” ไม่ถูกต้อง หลังคำว่า want ต้องมี to เป็นคำบุรพบท
ที่ถูกคือ “I want to go home.”ผมอยากกลับบ้าน

10. ประโยคที่ใช้ผิด “I can to speak English.” ไม่ถูกต้อง เพราะหลังคำว่า can ไม่ต้องมี to มาตาม สามรถตามด้วยคำกริยาได้เลย
ที่ถูกคือ “I can speak English.”ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ข้อมูลจาก http://www.pasa24.com/view/page.aspx?p=English-useful-speaking%20phrases