ไม่แคร์ แปลว่าอะไร

  • admin
  • 27 ก.พ. 2559
  • 12,551

คำว่า แคร์ ที่เราพูดๆ กัน มาจากภาษาอังกฤษ Care แปลว่า เอาใจใส่ หรือห่วงใย


ไม่แคร์ แปลว่าอะไร

แคร์ หรือ care มีหลายความหมายตามประเภทของคำนะครับ

[v.] care
[syn.] สนใจ,เอาใจใส่,ห่วงใย,ใส่ใจ
[ant.] ละเลย,ปล่อยปละละเลย

ตัวอย่างประโยค
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น ซึ่งก็หมายถึง มีความสุขแต่ไม่สนใจ หรือไม่ต้องเอาคนอื่นมาใส่ใจ ใครจะเป็นยังไงก็ชั่ง ขอให้ตัวเรามีความสุข ครับ