การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 24 ก.พ. 2559
  • 28,445

คำทักทายคำแรกเมื่อพบปะกันที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่คำว่า Hello ซึ่งหมายถึงสวัสดีครับ หรือ สวัสดีค่ะ ส่วนคำว่า Hi ซึ่งมีความหมายเดียวกับ นั้น จะใช้ทักทายกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยเท่านั้น

การทักทายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การทักทายแบบเป็นทางการ เรียกว่า Formal Greeting ใช้สำหรับทักทายคนที่ไม่สนิทสนม หรือผู้ที่อาวุโสกว่า และการทักทายแบบไม่เป็นทางการ ที่เรียกว่า Informal Greeting ใช้สำหรับทักทายเพื่อนหรือคนที่สนิทสนมกัน


การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

ลองศึกษาตารางด้านล่างนี้ดูนะครับ

Formal Greeting การทักทายแบบเป็นทางการ

Formal Greeting Meaning
Good morning อรุณสวัสดิ์
Good afternoon สวัสดี (ช่วงบ่าย)
Good evening สวัสดี 
(ตอนเย็น-หัวค่ำ)
How are you  ? สบายดีหรือเปล่า
How are you doing  ? สบายดีหรือเปล่า
I ‘m fine , thank you . สบายดี ขอบคุณ
I ‘m fine , thanks. สบายดี ขอบคุณ
I’m not very well. ไม่ค่อยสบาย
It’s nice to see you . ดีใจที่ได้เจอกันอีก
Nice to see you . ดีใจที่ได้เจอกันอีก
I’m glad to see you . ดีใจที่ได้เจอกันอีก
Good to see you . ดีใจที่ได้เจอกันอีก


นี่คือตัวอย่าง การทักทายแบบเป็นทางการ(Formal Greeting) ไว้นำไปใช้เวลามีโอกาส นะครับ

A : Good morning, Mr. Noi, how are you?

สวัสดีครับ คุณน้อย สบายดีหรือ

B : I'm fine, thank you,Mr. Sek. And how are you?

สบายดีครับ คุณล่ะครับเป็นยังไงคุณเสก


A : Very well, thank you.

สบายดีครับ ขอบคุณ


อีกสักตัวอย่างนะครับ

A : Good morning, Mr. Billy.

สวัสดีครับคุณบิลลี่


B : Good morning, Miss Ann. How are you?

สวัสดีครับคุณแอน เป็นยังไงบ้างครับ สบายดีหรือ


A : I'm very well, thank you. And how are you?

สบายดีครับ ของคุณ แล้วคุณล่ะครับ


B : Quite all right, thank you.

สบายดีครับ ขอบคุณInformal Greeting การทักทายแบบไม่เป็นทางการ

Informal Greeting Meaning
Hi ฮาย (สวัสดี)
Hello สวัสดี
How are things? สบายดีหรือเปล่า
What ‘s up? สบายดีหรือเปล่า
How's life? สบายดีหรือเปล่า
How have you been? สบายดีหรือเปล่า
What's new with you? สบายดีหรือเปล่า
How's it going? สบายดีหรือเปล่า
Fine, thanks. สบายดี ขอบคุณ
Very well , thank you สบายดี ขอบคุณ
Very well indeed, thanks. สบายดีจริงๆ ขอบคุณ
Quite well. สบายดี
Not too bad. ไม่ค่อยดี
Not so bad, and you? ไม่ค่อยดีเท่าไร คุณล่ะ
Not so well lately. ไม่ค่อยดีเท่าไร
So so. งั้นๆ
Couldn't be better. มีความสุขตามอัตภาพ
Nice day isn’t it? อากาศดีนะ

ทีนี้ลองดูตัวอย่างการทักทายแบบไม่เป็นทางการ (Informal Greeting) นะครับใช้ทักทายแบบเป็นกันเอง กับเพื่อนๆ ได้นะครับ

A : Hello, Piti, how are you today?

สวัสดีปิติคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้


B : I'm not very well. I have a headache.

ผมไม่ค่อยสบาย ปวดหัวน่ะ


A : Oh, I'm sorry to hear that. Have you taken any pills?

ยังงั้นหรือ แย่จังที่ได้ยินเช่นนั้น แล้วคุณทานยาบ้างหรือยัง


B : Yes, I have. Thank you , Manee.


ทานแล้วล่ะ ขอบคุณนะมานีเอาอีกตัวอย่างนะจ๊ะ

A : Hello, Noon. I haven't seen you for a long time. How have you been?


หวัดดีนุ่นไม่ได้พบกันเสียนาน เป็นยังไงบ้าง


B : I'm all right, thanks. And how about you ,Khet?

ข : สบายดีค่ะ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะครับเขตต์ เป็นยังไงบ้าง


A : Not too bad, thanks.


ก็ไม่เลว ขอบคุณแถมอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ

A : Hi, Daen, haven't seen you for months. What's new?

หวัดดีแดน ไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือน เป็นยังไงบ้าง


B : Not much. I've been busy with my work. What about you , Beam?

ไม่มีอะไร ยุ่งแต่งาน แล้วคุณล่ะครับ บีม


A : So so.

ก็ยังงั้นๆ แหละข้อมูลจาก http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webeng/unit1/formal1.html