แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน

  • admin
  • 22 ก.พ. 2559
  • 13,291
Advertisement

แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
Let me introduce my self (ขอแนะนำตัวเอง) My name is ….. (บอกชื่อ – สกุล)

I was born on Friday 13 th of May 1998. I am 24 years old (ผม/ดิฉัน เกิดเมื่อ 13 พ.ค.2531 อายุ 24 ปี

I have on brothers or sisters. And I am single (ผม/ดิฉัน ไม่มีพี่น้อง สถานภาพ โสด)

I graduated in ….. (คณะที่จบการศึกษา เช่น Communication Arts คณะนิเทศศาสตร์) Major …. (สาขาที่จบ เช่น Journalism วารสารศาสตร์) from …. (มหาวิทยาลัยที่จบ เช่น Rangsit university มหาวิทยาลัยรังสิต) with GPA 3.80 (เกรดเฉลี่ย 3.8)


ทัศนคติต่อชีวิตช่วงเรียนมหาวิทยาลัย
I learned to do things which I never could do before. I had a great chance to learn about life, the activities of life, meet new friends, and a lot more other things than I can say (ฉันได้รู้จักและได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ได้โอกาสเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คงบรรยายได้ไม่หมด)

คุณสมบัติส่วนตัว

My most important qualifications is good attention and patience (คุณสมบัติที่สำคัญของผม/ดิฉัน คือ ความตั้งใจและความอดทนครับ/ค่ะ)


When I start to do anything I will go on until job done (ตัวอย่างของความตั้งใจและความอดทน คือ เมื่อผม/ดิฉัน เริ่มทำงานบางอย่าง ผม/ดิฉัน จะลงมือทำมันจนเสร็จ)


I am easy going. I can get along with anybody. (เป็นคนเข้ากับคนง่าย สามารถเข้ากันได้กับทุกคนรูปแบบ)

My hobbies are surfing the internet, watching movies and reading books. They're all have a lot of knowledge. (งานอดิเรกคือการเล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ และอ่านหนังสือ เพราะมีความรู้มากมายอยู่ในนั้น)


เป้าหมายในการทำงาน

I would like to have a good job which brings a stable income, have security, a family and be able to do some good things that peoplc can remember me by. (มีงานดีๆ ที่รายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบตัว ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้จดจำ)


เหตุผลที่เลือกบริษัทนี้

Because this company has a good image of stability and security. It's like when you want to travel on a ship, certainly you choose a ship that you feel confident with. (เพราะว่าบริษัทนี้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความมั่นคง และความปลอดภัย เหมือนกับถ้าคนเราจะลงเรือสักลำ ก็คงต้องเลือกเดินทางไปกับเรือที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจ)


ก่อนจบการสัมภาษณ์

I really appreciate the chance to have an interview with you today. Thank you so much. (ขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการสัมภาษณ์วันนี้)

นี่เป็นแค่ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย