การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 22 ก.พ. 2559
  • 33,238
Advertisement

หากคุณต้องเข้าสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ สิ่งแรกที่ผู้สัมภาษณ์งานมักให้คุณทำคือ การแนะนำตัว เป็นภาษาอังกฤษ วันนี้ JobsDB มีตัวอย่างการแนะนำตัวแบบย่อๆ มาฝาก โดยเริ่มจากการทักทายผู้สัมภาษณ์ จากนั้นบอกชื่อของคุณ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ ของคุณที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัครรวมถึงบอกเหตุผลที่คุณสมัครงานนี้ตามตัวอย่างแนะนำตัวดังต่อไปนี้


ทักทายผู้สัมภาษณ์
Hllo/Good Morning. I am glad to be here for this interview.

แนะนำตัว
My name is.............................................................. .


เล่าถึงประวัติการศึกษา
I graduated with a bachelor's degree in (สาขาวิชาที่จบ Communication Arts) from (ชื่อสถาบัน) University. In my
course of study I took courses in (ชื่อวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร เช่น Public Relations and Advertising), with grad A in Advertising course.


หากคุณยังไม่เคยทำงานมาก่อนให้เน้นที่ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย และการฝึกงานประสบการณ์ในมหาลัย
While in the university I have joined (ชื่อชมรม/ชื่อกิจกรรม the Journalist Club) in 2008-2009 and I have been voted for a chairman in 2010. I learned a lot from this club. I got new friends from other faculties.
Learn to work with others,
learned to be leader and learn how to succeed together.

ประสบการณ์การฝึกงาน
During my last summer vacation, I interned at (ชื่อบริษัท), a leading media agency in Thailand where I had a chance to practice writing advertising copies and learned how to work as professional in the field.
หากคุณมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ให้เล่าย่อๆ เกี่ยวกับลักษณะงานโดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร
ประวัติการทำงาน

• หากคุณยังทำงานอยู่ I currently work as a (ชื่อตำแหน่ง) at (ชื่อบริษัท).

• หากคุณอกจากงานแล้ว I previously worked as a (ชื่อตำแหน่ง) at (ชื่อบริษัท)

• My responsibilities include (หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ).


เหตุผลที่สนใจสมัครงานนี้
I am interested to apply for this position because I am confident that my
experience in (ลักษณะงานที่ทำ) will prove to be suitable match for your needs
.

ได้ทราบแนวทางการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในเบื้องต้นกันแล้ว ทีนี้ก็เตรียมลงมือร่างสคริปต์แนะนำตัวของคุณให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและตำแหน่งงานที่สมัคร