สวัสดีตอนเช้า Good Morning

  • admin
  • 22 ก.พ. 2559
  • 16,201

เป็นการกล่าวทักทายในช่วงเช้าจนถึงเที่ยง

    กุด มอนิง
Somchai : Good morning.
สมชาย : สวัดสดีตอนเช้า
     
    กุด มอนิง สมชาย
Somsri : Good morning, Somchai
สมศรี : สวัสดีตอนเช้า สมชาย
     
    กุด มอนิง แมดเดิม
Somchai : Good morning, madam
สมชาย : สวัสดีครับ คุณนาย
     
    กุด มอนิง เซอ
Somsri : Good morning, sir.
สมศรี : สวัสดีคะ ท่าน
     
    กุด มอนิง สมศรี ฮาว อา ยู
Somchai : Good morning, Somsri. How are you ?
สมชาย : สวัสดีตอนเช้า สมศรีสบายดีไหม
     
    กุด มอนิง สมชาย แกลด ทู ซี ยู
Somri : Good morning, Somchai. Glad to see you.
สมศรี : สวัสดีตอนเช้าคะ คุณสมชาย ดีใจที่ได้พบคุณ
     
    กุด มอนิง มิส สมศรี ฮาว อา ยู
Somchai : Good morning, Miss Somsri. How are you ?
สมชาย : สวัสดีตอนเช้าคุณสมศรี สบายดีไหม
     
    กุด มอนิง มิสเทอะ สมชาย ไอม ไฟ แธงคิว แอน ยู
Somri : Good morning Mr. Somchai. I'm fine. thank you, and you ?
สมศรี : สวัสดีตอนเช้าคะ คุณสมชาย ฉันสบายดี แล้วคุณละคะ