บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล

17 ก.พ. 2559 เวลา 19:50 | อ่าน 6,229
Advertisement

บันไดความสำเร็จเรียนภาษาอังกฤษขั้นที่ 4

1) Present Tense (ปัจจุบันกาล)
1.1 Present Simple Tense

* จริงขณะพูด / จริงตลอดไป / ประเพณี / นิสัย / สุภาษิต ทั่วไป
/ อนาคตแน่ใจว่าทำจริง

- The sun rises in the east.

- Fish swim in the water.

- The earth rotates on its axis.


1.2 Present Continuous

* ปัจจุบันกำลังทำอยู่ / สู่
/ อนาคตอันใกล้

- He is coming to the office now.

- Somchai is leaving for London next Sunday.


1.3 Present Perfect

* เกิดขึ้นในอดีต / ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน / ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำต่อไปในอนาคต

- Bill has lived in Thailand since 1990.

- I have studied English for more than two years.


1.4 Present Perfect Continuous

* เกิดขึ้นในอดีต / ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน / สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

- I have been working for three hours.


2) Past Tense (อดีตกาล)
2.1 Past Simple

* เกิดแล้ว / จบแล้ว

- I lived in Bangkok three years ago.

- Somchai went to the cinema yesterday.

Advertisement
2.2 Past Continuous

* เกิดไม่พร้อมกันในอดีต / ก่อน6 - หลัง 5

- While he was walking along the street, he saw an accident.

* เกิดพร้อมกันในอดีต / 6 - 6

-My mother was cooking while I was sleeping.


2.3 Past perfect

* เกิดไม่พร้อมกันในอดีต / จบไปแล้ว / ก่อน 7 - หลัง 5

- We went out for a walk after we had eaten dinner.


2.4 Past perfect Continuous

* เกิดไม่พร้อมกันในอดีต / จบไปแล้ว...แต่ชัดกว่า / ก่อน 8 - หลัง 5

- He hed been sleeping for three hours when we called on him.


3) Future Tense (อนาคตกาล)
3.1 Future Simple

* จะเกิดใน

- I shall do this work.

- The car will arrive in a few minutes.


* แสดงอนาคตมีกริยา 2 ตัว / ใช้
9 : 1 หรือ 3

- I shall go if you ask.

- They will leave after they have finished their work.


3.2 Future Continuous

* เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต
/ ก่อน 10 – หลัง 1

- He will be having his breakfast when we arrive at his house tomorrow.


3.3 Future Perfect

* คาดการณ์ / เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต
/ ก่อน 11 หลัง 1

- The play will have started before we reach the theatre.


3.4 Future Perfect Continuous

* คาดการณ์ / เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต / แต่ต่อเนื่องดีกว่า
/ ก่อน 12 – หลัง 1

- When you arrive, he will have been waiting for you two hours.
บันได ขั้นที่ 5 คลิกที่นี้...
เนื้อหาความรู้ โดย พระราชวรมุนี คณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬมลงกรณราชวิทยาลัย

Advertisement

6,229 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม