บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)

16 ก.พ. 2559 เวลา 21:04 | อ่าน 4,669
Advertisement

บันไดความสำเร็จเรียนภาษาอังกฤษขั้นที่ 3

สรุป Tenses ทั้ง 24 : Active และ Passive Voice ดังนี้

Active Voice (ผู้ทำเป็นประธาน)
Tense Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present

S+V1

(ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 เติาม s หรือ es) + ...

S+is/am/are+ V1(ing)+... S+have/has+v3... S+have/has+been+v1(ing)+...
Past S+V2 S+was/were+v3+... S+had+v3+... S+had+been+V1(ing)+...
Future S+will/shall+V1+... S+will/shal+be+V1(ing)+... S+will/shall+had+V3+... S+will/shall+have+been+V1(ing)+...
Advertisement
Passive Voice (ตัวกรรมจาก Active Voice เป็นประธาน)
Tense Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present

S+is/am/are+V3+by+...

S+is/am/are+being+V3+by+... S+have/has+been+V3+by+... S+have/has+been+being+V3+by+...
Past S+was/were+V3+by+... S+was/were+being+V3+by+... S+had+been+V3+by+... S+had+been+being+V3+by+...
Future S+will/shall+be+V3+by+...
S+will/shall+be+being+V3+by+... S+will/shall+have+been+V3+by+... S+will/shall+have+been+being+V3+by+...


บันได ขั้นที่ 4 คลิกที่นี้...
เนื้อหาความรู้ โดย พระราชวรมุนี คณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬมลงกรณราชวิทยาลัย

Advertisement

4,669 views 


ดูเพิ่มเติม
Advertisement
 
ใหม่ บทความที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม
ยอดนิยม ได้รับความนิยม/ค้นหา
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
คำย่อในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
แนะนำเว็บไซต์สำหรับเตรียมสอบ TOEIC
แนะนำเว็บไซต์เตรียมสอบ GED ฟรี !!
แนะนำเว็บไซต์ยอดนิยมจากทั่วโลกที่ใช้เตรียมสอบ IELTS
ดูเพิ่มเติม