เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
1,456
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
2,130
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
38,269
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
5,221
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
11,899
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
7,339
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
3,900
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
14,375
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
3,971
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
3,439
1