เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
3,164
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
3,389
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
41,104
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
7,309
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
14,032
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
8,717
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
5,076
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
17,529
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
4,903
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
4,396
1