เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
2,851
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
3,154
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
40,769
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
7,000
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
13,704
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
8,468
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
4,895
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
16,953
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
4,813
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
4,270
1