เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
2,198
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
2,687
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
39,827
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
6,050
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
12,890
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
7,929
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
4,479
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
16,031
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
4,472
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
3,871
1