เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
ไม่สปอย แปลว่าอะไร สปอย มันคืออะไร
7,125
ไม่วอรี่ หรือ ไม่ worry
18,935
ไม่แคร์ แปลว่าอะไร
10,687
รู้สึกนอยด์ อาการนอยด์ ไม่นอยด์ มันแปลว่าอะไร ไปดูกัน...
79,405
vs ย่อมาจาก
19,141
R.I.P ย่อมาจาก REST IN PEACE แปลว่า การพักผ่อนอย่างสงบ
10,984
1