เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
134,382
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
27,742
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
22,649
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
15,465
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
13,417
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
12,216
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
12,057
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
6,487
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
5,930
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5,846
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
5,375
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
4,447
1