เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
144,877
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
31,263
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
24,763
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
16,704
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
14,814
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
13,495
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
13,345
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
9,442
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
8,185
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
6,946
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
6,619
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
5,188
1