เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
153,890
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
34,804
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
27,235
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
17,908
สวัสดีตอนเช้า Good Morning
16,386
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
15,051
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
14,964
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11,224
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
9,995
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
8,001
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
7,277
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
5,984
73 ประโยคใช้บ่อย
311
อวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดแบบไหน
241
9 ประโยคง่ายๆ ใช้ขอโทษแทนคำว่า “SORRY”
226
วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้ How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.
215
1