เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
6,237
กฏการเติม ed ที่คำกริยา
22,353
เรียนรู้เรื่อง TENSE ง่ายๆ
20,916
ประเภทของ adjective Clauses
4,997
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 6) Participle (กริยาระหว่าง, กริยาเชื่อม)
7,781
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 5) Sentences ประโยค
9,659
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล
6,433
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)
4,986
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 2) Parts of Speech (ส่วนคำพูด)
8,162
บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 1)
7,140
1