เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
2,320
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
2,784
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
40,049
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
6,198
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
13,128
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
8,043
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
4,561
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
16,265
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
4,566
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
3,947
1