เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
  ไวยกรณ์/Grammar ภาษาอังกฤษ
  สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
2,204
การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)
2,693
การรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยกับคนต่างชาติผ่านโทรศัพท์
39,840
แนะนำตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน
6,057
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
12,897
การเขียนประวัติย่อ (Resume)
7,934
การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
4,481
ประเภทของคำ (Parts of Speech)
16,043
โครงสร้างไวยกรณ์ หรือ Tense
4,474
มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำกริยาให้เป็น V ing โดยมากฏและข้อสังเกตง่ายๆดังนี้ครับ มาเรียนรู้การเปลี่ยนคำ
3,873
1