พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
10 วลีในภาษาอังกฤษ ที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า
39 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
10 ประโยคภาษาอังกฤษใช้แทน
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
การใช้ What Who When Where Why Which Whose How
บอกลากันเป็นภาษาอังกฤษ Parting
การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
ถามตอบเส้นทางภาษาอังกฤษ
สวัสดีตอนเช้า Good Morning